top of page
  • roman4723

Oslavy vierozvestcov

Updated: Jul 29, 2020

Oslavy sviatku slovanských vierozvestcov začínajú 5. júla o 14.00 h sv. liturgiou v drevenom chráme sv. Michala Archanjela v skanzene. Pokračujú od 15.00 h folklórnym programom (VINOK zo Šarišského Jastrabia). Viac na: http://www.hradlubovna.sk


bottom of page