top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

20 rokov SLOBYTERM-u

Updated: Jul 2, 2020


DSC_0194

Na sklonku uplynulého roku si spol. SLOBYTERM, s.r.o. pripomenula 20 rokov svojej existencie. Jej história, resp. genéza siaha však až do roku 1956, kedy bola založená Domová správa, ktorá sa v roku 1976 pretransformovala na Okresný bytový podnik. A to do roku 1989, kedy vzniklo Bytové hospodárstvo, ktoré najprv fungovalo ako štátny podnik, neskôr ako mestská organizácia, následne príspevková a od 1. januára 1996 ako „eseročka“. A od decembra 1998 ako SLOBYTERM. O zmenách počas dvoch dekád rokov sme sa rozprávali s riaditeľom mestskej spoločnosti Milanom Malastom (na fotografii vpredu).


Názvy aj právna forma sa menili, ale hlavná činnosť zrejme ostala…


– Hlavnou činnosťou bola pred 62 rokmi správa štátnych bytových domov a výroba tepla a teplej vody. Na tom sa nič nezmenilo, akurát teplo už nevyrábame z uhlia, ale zo zemného plynu, a to je veľmi podstatný rozdiel… a spravujeme nájomné bytové domy vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa a súkromných osôb. A tiež od 1. júla 2003 prevzala spoločnosť do správy majetok mesta – krytú plaváreň a športovú halu.


Zaiste sa menil aj počet zamestnancov, mzda… skúste porovnať.


– V roku 1998 v spoločnosti pracovalo 59 zamestnancov, momentálne je nás 37, z toho v administratíve je 12 ľudí. 14-ti sú vo firme cez 20 rokov, ja patrím k nim. Priemerný vek pracovníkov je 49 rokov a priemerná mzda bola v roku 1998 vo výške 318 € a v roku 2018 dosiahla úroveň  938 €.


Celý rozhovor (o investíciách v minulosti, vývoji ceny tepla i budúcnosti) si môžete prečítať v ĽN č. 7,  ktoré bude v predaji do 25. februára.


Foto: Mário Veverka


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov. Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN.


bottom of page