top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Zo zasadnutia MsZ

Updated: Jul 1, 2020


MsZ

Krátko z MsZ Pozemok do prenájmu


Pozemok, ktorý minulý rok mesto kúpilo za vyše 80 tisíc € aj s hospodárskymi budovami (bývalý ovčín a ošipáreň) v podhradí od Pamiatkového úradu SR, chce dať do 30-ročného prenájmu Neziskovej organizácii Michala Strenka. Súhlasili s tým poslanci a podporili zámer neziskovky rozvíjať na tomto území ďalšie aktivity edukačného projektu Vojenskej expozície Michala Strenka. Nájomca by mal zaplatiť ročne mestu 0,50 € za 1 m2 plochy, teda dokopy 2503,30 € a za stavby 1 €/m2 (483 ročne).


Dopravná situácia (ne)vyriešená Aj keď sa deklarovalo, že pred prázdninami sa definitívne uzavrú dlhodobé diskusie okolo dopravnej situácie pri ZŠ na Komenského, nestalo sa tak. Poslanci iba vzali na vedomie odborný posudok, ktorý ukázal, že náklady pre zjednosmernenie úseku prístupovej komunikácie k škole by vyšli až na 178 500 €. Naďalej tu tak ostáva zákazová značka, aj keď poslanec Rastislav Staššák poukázal na to, že zbytočne obmedzuje aj cyklistov či kolobežkárov a situácia ostáva problémová. Čo bude teda ďalej, sa nevie, momentálne prázdniny problém utlmili.


Viac sa dočítate v ĽN č. 26, ktoré bude v predaji do 8. júla 2019.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov. Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN.


Comments


bottom of page