top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Finalizuje premena priestorov medzi bytovkami

Premena najväčšieho medzibytovkového priestoru na sídlisku Západ v Starej Ľubovni sa posúva dopredu, na zrevitalizovaných plochách pribúdajú aj nové ihriská a zeleň. Pôvodný termín ukončenia – koniec októbra, sa síce už nestihol, ako avizuje samospráva, do konca roka by mal mať projekt za 650-tisíc eur definitívnu podobu.


Revitalizácia vnútroblokových priestorov za OD Družba je sprevádzaná od jej schválenia, teda v jari 2018, problémami. Tri roky realizáciu projektu cez integrovaný regionálny operačný program oddiaľovali zdĺhavé, niekoľkokrát opakované verejné obstarávania a následné kontroly. Neskôr, keď sa už do lokality zahryzli stavebné mechanizmy, aj viaceré kritické postrehy občanov i poslancov. Doba realizácie mala byť pritom iba 6 mesiacov.


Samospráva vyzýva k trpezlivosti

Zhotoviteľ Dopravné staviteľstvo Bardejov, s.r.o. ako víťaz verejného obstarávania, podľa zmluvy realizuje vnútroblok za 551 801 € a samospráva bude projekt spolufinancovať 5-timi percentami, teda priloží niečo cez 30 tisíc eur. Tiež niektoré chodníky obnovilo cez RPM. „Za každou zmenou je potenciálny konflikt, rozumiem výhradám niektorých obyvateľov, lebo ide naozaj o veľmi výraznú zmenu, a teda, že nestíhajú odtokové pomery v rámci dažďových vôd a tá zeleň nie je taká, ako si predstavovali. Chcem ich ale ubezpečiť, že treba počkať na výsledok, keďže v nasledujúcich dňoch má byť výsadba veľmi pekných vzraslých stromov, tiež požiadavky, ktoré boli adresované na mestskom zastupiteľstve, boli zapracované, dorobili sa odvodňovacie rigoly a čakáme na hracie prvky, lebo toto je problém terajšej doby. Nielenže išiel hore materiál, ale je ho aj nedostatok. Pevne ale verím, že do konca roka bude projekt hotový,“ vyjadril sa k téme primátor Ľuboš Tomko počas návštevy ministerky regionálneho rozvoja Veroniky Remišovej, ktorá si nedávno pozrela projekt, ktorý spadá pod jej rezort.Aj niekoľko ihrísk a fontána

Projekt v rámci zelenej infraštruktúry sa realizuje na okolo 20-tisícoch metrov štvorcových. Okrem spevnenia plôch, chodníkov, odvodnenia tu pribudnú viaceré ihriská - detské, dopravné, hokejbalové, basketbalové aj multifunkčné. A tiež fitnes zóna. Vyrásť by tu malo až 16 objektov s rôznymi novými estetickými i oddychovými prvkami. Pribudnúť by mala fontánka, prístrešok pre kontajnery, výbeh pre psov a oddychové zóny. Súčasťou novej multifunkčnej športovo-oddychovej zóny je výsadba novej a obnova starej zelene, stromov i trávnatých plôch, pričom na ich zavlažovanie sa bude využívať zachytená dažďová voda.

Najväčší vnútroblok sídliska Západ vyberala radnica do projektu spomedzi 10-tich sídliskových lokalít.


Foto: Edvin Fazekaš

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 41 (3. november 2021)


תגובות


bottom of page