top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Škola sa rozrastá, priestory vyriešili kontajnerovou prístavbou

Updated: May 3, 2022

Špeciálna základná škola sv. Anny v Starej Ľubovni sa rozrastá, za ostatných päť rokov počet jej zverencov vzrástol trojnásobne, z pôvodných 10 žiakov na vyše 30-tku. Tri prenajaté učebne v Dome sv. Anny pre žiakov s autizmom a s mentálnym alebo kombinovaným postihnutím tak už nepostačovali, a tak dobrou alternatívou je nateraz kontajnerová prístavba.


V areáli na Štúrovej ulici tak už naplno využívajú neveľkú kontajnerovú prístavbu, ktorú sa podarilo vybudovať vďaka zriadovateľovi ŠZŠ sv. Anny Gréckokatolíckemu arcibiskupstvu Prešov. „To nám zafinancovalo kontajner a Gréckokatolícka charita Prešov nám umožnila postaviť ho na jej pozemku, ktorý nám prenajala a pomohla vybudovať podklad. Celé to vyšlo na okolo 24-tisíc eur,“ ozrejmil riaditeľ školy Ján Rusiňák. Ako pripomenul riaditeľ školy, nová prístavba pomohla poriešiť už havarijnú situáciu s kapacitou na 2 - 3 roky. V učebni zriadenej v modulovej prístavbe sa tak doobedu vyučujú žiaci s autizmom a poobede žiaci s mentálnym postihnutím. „V týchto priestoroch sa nám pracuje všetkým veľmi dobre, deti si rýchlo zvykli. Spokojní sú aj učitelia a sme radi, že sa priestory školy rozrástli aspoň týmto spôsobom,“ povedala Lucia Halčišáková, špeciálna pedagogička.Výstavba novej školy je nutná

Trend nárastu žiakov v špeciálnej škole sa ukazuje aj do budúcnosti a aj keď kapacitne sa situácia poriešila na nejaké obdobie, výstavba novej budovy je nevyhnutná a vedenie má na stole odvážny plán. Pozemky v areáli na Štúrovej ulici na trojpodlažnú budovu, na ktorú treba okolo dvoch miliónov eur, už má pripravené. V tomto roku ju čakajú ďalšie výzvy. Po všetkých administratívnych úkonoch vedenie čaká náročný proces so zháňaním financií. Okrem rôznej podpory cez zriaďovateľa, kraj i všetkých dobrosrdečných ľudí, sa bude usilovať hlavne o získanie štátnych zdrojov cez Plán obnovy.

Nová škola by sa mala vybudovať v horizonte štyroch rokov.Foto: archív ĽMS, vizualizácia ŠZŠ

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 2 (19. január 2022)

Comments


bottom of page