top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

V meste vyzbierali 75 ton odpadu

Stará Ľubovňa má za sebou veľké jarné upratovanie, ktorému tento rok prialo aj počasie. Aktívne boli nielen miestne firmy a mestskí zamestnanci, ale i obyvatelia, školy či inštitúcie.


Celkom na 17-tich stanovištiach boli rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery, ktoré sa napĺňali v priebehu dní od 19. do 26. marca. Celkovo sa vyviezlo 164 takýchto kontajnerov - BIO odpad tu tvoril 24,88 ton a veľkoobjemový odpad 49,26 t.


AJ NESPRÁVNY ODPAD

Ani tentoraz však neboli všetci dôslední, v nádobách sa objavil odpad, ktorý tam nemal čo robiť. „Obaly z nebezpečných látok, pneumatiky, druhotné suroviny, elektroodpad boli súčasťou nielen veľkoobjemových kontajnerov, ale aj kontajnerov BIO, kde vyslovene patrí odpad ako tráva a konáre. Zo zeleného odpadu sa na tunajšej kompostárni vyrába kompost, ktorý takýmto spôsobom znečisťujeme a musíme tieto zložky z neho odoberať,“ pripomenul za spol. Ekos Štefan Kasperkevič, vedúci odpadového hospodárstva.

Tiež podotkol, že obyvatelia mesta všeobecne málo využívajú možnosť zberu odpadov, kde môžu v stanovených hodinách odovzdať elektro, nebezpečný odpad či druhotné suroviny. „Pritom nemusia čakať na jarné alebo jesenné upratovanie, ale môžu ho doniesť k nám kedykoľvek,“ podotkol vedúci odpadového hospodárstva, ktorý zároveň vyzdvihol aktivitu miestnych pri veľkom upratovaní mesta.

hm, foto: Ekos

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 13, 3. apríla 2024)


Comments


bottom of page