top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Výročia vysviacok kňazov Starej Ľubovne

Jún je mesiacom kňazských vysviacok. Novokňazi Spišskej diecézy budú mať vysviacku 17. júna 2023 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Mesiac jún je bohatý aj na výročia kňazských vysviacok.


Tento rok si rôzne výročia pripomenú aj naši kňazi - rodáci. Rudolf Turlík - 40. výročie (vysvätený bol 12. júna 1983), Jozef Šipoš - 35. výročie (19. jún 1988), Ján Hudák - 30. výročie (19. jún 1993) a Ján Marťák - 25. výročie (11. jún 1988).

Stretnutia kňazov - rodákov, zasvätených osôb a spoločenstva bývalých miništrantov s veriacimi sa stali v našej rímskokatolíckej farnosti a v meste Stará Ľubovňa už tradíciou. Prvé stretnutie bolo pred 30-timi rokmi v novembri 1993 a prítomný bol aj Mons. Viktor Trstenský, ktorý si pripomenul 65. výročie svojej kňazskej vysviacky (1931). Pri oltári s ním stáli naši piati kňazi - rodáci. Od roku 1983, kedy bol prvý z nich vysvätený, je ich už osemnásť. Dvaja z nich - Ján Zentko a Peter Murdza zomreli v roku 2009.

Zatiaľ posledné v poradí, ôsme stretnutie, bolo 12. apríla 2018 pri príležitosti 110. výročia narodenia Mons. Trstenského.

Ľ. Ogurčák, foto: autor

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 22, 7. júna 2023)

تعليقات


bottom of page