top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Týždenné vyučovanie v skanzene nadchlo hlavne deti

Updated: Jun 29, 2020


správa.00_00_37_01

V duchu známeho – lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, sa v ZŠ na Levočskej ulici rozhodli spestriť tretiakom vyučovanie. A to nielen počas jedného dňa, ale celý týždeň ich kroky smerovali namiesto do triedy do skanzenu pod hradom. Všade navôkol na nich dýchala história, a to aj napriek tomu, že im takéto alternatívne vyučovanie nič neubralo z vyučovacích osnov.  


„Pre deti je to veľmi dôležité, často počúvajú, ako sa kedysi učilo a nikdy si nevedeli predstaviť starú školu, aké boli knihy, na čo písali ich starí rodičia, ako chodili do školy, ako vyzeral učiteľ… a teraz mali vizuálny kontakt, vedeli si mnohé veci ohmatať,“ vysvetlila učiteľka Veronika Boďová.

ZS - trieda

A v skanzene je toho dosť, čo pripomína minulosť. Stavba z obce Údol je zriadená ako škola z Hromoša a je ukážkou toho, ako sa kedysi vyučovalo. Pracovníci múzea ponúkli aj rôzne aktivity, a tak tretiaci okrem toho, že sa aj učili (pani učiteľka im pritom kúrila do piecky), zažili kontakt s hospodárskym dvorom v rámci prírodovedy, zoznámili sa s domčekmi chudobného pastiera, ale aj bohatého gazdu. „Vyskúšali si podojiť kozičku, kŕmili husi, kačky, ovečky a koníky. Ďalší deň sa niesol v duchu – som chrámom lásky, kde si pozreli kostolík, dozvedeli sa, čo znamená ikonostas,“ vyrátala rôzne aktivity triedna učiteľka. Nechýbala obhliadka hradu v rámci vlastivedy a ukážka pečenia chleba i tkanie koberčekov.


Aj keď to všetko bolo pre žiakov zábavné, okúsili, že v minulosti to bolo ťažšie. „Deti prichádzali do školy hlavne v zimných mesiacoch, lebo v letných museli pomáhať rodičom na poli s gazdovaním. Priniesli si so sebou drevo na zakúrenie… Takisto desiaty mali veľmi jednoduché, nejaké jabĺčko, kúsok chleba.. nie ako dnes nejaká bagetka,“ vysvetľoval správca skanzenu Dušan Janický.

ZS - chlieb

Deti prekvapilo aj to, že súčasťou vyučovania bola aj trstenica na nezbedníkov, ale páčil sa im pobyt na čerstvom vzduchu i oblečenie v kroji, do ktorých ich vystrojili hlavne babičky. A hlavne únik zo školského stereotypu. Takúto školu by si veľmi rady vyskúšali aj inokedy.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 37 (8. október 2019)

Comments


bottom of page