top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Túlavé mačky nemajú útočisko

Zákon o veterinárnej starostlivosti nariaďuje samosprávam zabezpečovať odchyt túlavých zvierat. Na mačky sa v tomto smere v Starej Ľubovni doteraz nemyslelo. Bude sa to však musieť zmeniť.

V našom meste funguje občianske združenie Mačacie hniezdo záchrany Stará Ľubovňa (MHZ SL, o. z.). Ľudia sa naň neustále obracajú a nahlasujú mnoho zatúlaných mačiek. „V meste je veľmi veľa túlavých a nechcených mačiek. Niektorí k týmto zvieratám stále pristupujú ako k spotrebnému tovaru. Zaobstarajú si mačku na dvor, no veterinárna starostlivosť je nulová. Očkovanie či odčervenie ľuďom nič nehovoria. Nehovoriac o tom, že väčšina ľudí stále odmieta zvieratá sterilizovať, kastrovať,“ vyjadrila sa Eva Timočková z MHZ SL, o. z.


Podľa jej slov je práve najdôležitejšie zabezpečiť kastráciu či sterilizáciu mačiek, inak sa premnoženie bude len zhoršovať. Podľa zákona by mesto malo zabezpečiť nielen odchyt, ale aj umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku. V Starej Ľubovni však nie sú vytvorené žiadne priestory na umiestnenie túlavých mačiek. V iných krajinách to riešia zákonom pre kastráciu a sterilizáciu mačiek a psov.


ODCHYT LEN PRE PSOV

Podľa slov náčelníka mestskej polície Oskára Ščigulinského im ľudia túlavé mačky nenahlasujú. „Ak by nám aj volali, len veľmi ťažko si viem predstaviť, ako by sme mačku odchytili a kde by sme ju umiestnili,“ priznal O. Ščigulinský. Túlavé zvieratá môže odchytiť len človek s odchytovým kurzom. Ak ho už má, musí mať zmluvu s útulkom alebo s karanténnou stanicou, no v našom meste takáto možnosť v prípade mačiek nie je. Možným riešením by bolo zavedenie kastračného programu pre túlavé mačky v spolupráci s príslušným veterinárnym lekárom, ktorý je oprávnený poskytovať odbornú veterinárnu starostlivosť. Samospráva si túto problematiku uvedomuje. „Budeme sa tomu venovať a hľadať riešenie, ktoré bude v súlade so zákonom,“ naznačil prednosta MsÚ Aleš Solár.


NEMAJÚ KAPACITU

MHZ SL, o.z. nemá žiadne priestory. Funguje na princípe dočasných útočíšť. Pritom každá mačka musí ísť najprv do karantény a na ošetrenie. „Museli by sme mať dvadsať dočasiek, aby sme vedeli situáciu aspoň ako-tak utiahnuť. Teraz sme momentálne iba traja dočaskári. Berieme len nechcené a zranené zvieratá, keďže legislatívne nie sme oprávnení brať túlavé zvieratá, pretože je to podmienené odchytovým kurzom,“ vysvetlila E. Timočková.

Zaujímavým bodom v zákone je aj fakt, že držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úniku zvieraťa, jeho neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania. Nemusí to byť teda ani zrejme majiteľ zvieraťa, kto musí zabezpečiť kastráciu.


MAČKY VO VOJENSKOM TÁBORE

Výskyt túlavých mačiek ľudia pozorujú najmä v centre, no niektorí si všimli aj ich premnoženie v Stredovekom vojenskom tábore. Zhlukuje sa tam približne desať mačiek. „Kontaktovali sme Stredoveký vojenský tábor a zisťovali situáciu. Dochádza tam k zvýšenému výskytu mačiek, ale nejde o mačky tábora. Situácia tam vznikla z dôvodu prikrmovania mačiek. Budeme mať pracovné stretnutie s veterinárnou správou, takže zistíme viac informácií,“ uzavrel prednosta.


foto: E. F., FB MHZ SL, o.z.

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 36 (29. september 2021)

bottom of page