top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Nájdite mená mešťanov v Starej Ľubovni, Podolínci a Hniezdnom (SO - klik do minulosti, 4. časť)

Updated: Apr 18, 2021

Hlavnou spoločenskou silou v mestách Stará Ľubovňa, Podolínec a Hniezdne bola tzv. stredná trieda - mešťania, ktorí sa zaoberali prevažne remeselnou činnosťou. V tom čase sa v súpisoch vyskytuje židovské obyvateľstvo iba sporadicky. Vzhľadom k tomu, že náš región má poľnohospodársky charakter, určite sa zaoberali aj poľnohospodárskou výrobou, a to najmä v Podolínci a v Hniezdnom.


Ako vyzeral v čase súpisu roľník s volským záprahom, zachytil Jakub Alt v akvarele z roku 1839 pri pohľade na hrad z východnej strany od vrchu Marmon. Foto.: uverejnené v časopise TATRY 1/2018, Hrad Ľubovňa, akvarel z kolekcie cisára Ferdinanda 1839.


V oboch mestečkách počet mešťanov značne prevyšoval počet roľníkov, v Podolínci 130 mešťanov k 72 roľníkom a v Hniezdnom 128 mešťanov a 45 roľníkov. Je veľmi pravdepodobné, že nebolo v silách roľníckeho stavu zabezpečiť základné potraviny pre celé spoločenstvo. Opačný bol pomer roľníkov a mešťanov v Starej Ľubovni, kde na 76 mešťanov pripadalo 214 roľníkov (127 želiarov a 87 podželiarov).


Súpis dane povinného obyvateľstva z roku 1828

Od 18 do 60 rokov a nad 60 rokov, ak bol (bola) daňovník hlavou rodiny alebo vlastníkom samostatného hospodárstva.


STARÁ ĽUBOVŇA

Alexandrovič (Alexandrovits) Michal, Alexik Bartolomej, Juraj, Andrašovič (Andrašovits) Anton, Antalyi Juraj, Balický (Baliczky) Andrej, Tomáš, Bilanovič (Bilanovits) František, Biskup Adalbert, Blank Ján, Blažinský (Blazinszky)Ján, Bojarský (Bojarszky), Ján, Ján, Tomáš, Boleš Matej, Borušovič (Borussovits) Jakub, Ján, Alex, Bračák (Bracsak) Jakubova vdova, Michal, Budeusz Ján, Bukovský Ján, Burhard Jozef, Cernecká (Cerneczky) vdova, Čarnogurský (Csarnogursky) Jozef, Čepiga (Csepiga) Ján, Šimon, František, Mikuláš, Šimon, Anton, Červinský (Cservinszky) Ján, Čempa (Czempa) Sebastián, Černecký (Czerneczky) Tomáš, Martin, Cirbus (Czirbusz) Matej, Damič (Damits) Michal, František, Martin, Danielovič (Danielovits) Jozef, Dekier Henrik, Demek Ján, Adam, Anton, Viktória-vdova, Dlugolinský (Dlugolensky) Jakub, Martin, Jakub, Michal, Jakub, Jozef, Peter, Drapel Michal, Drupel Michal, Družbacký (Drusbaczky) Andrej, Ján, Michal, Anton, Jozef, Dudžík (Dudzik) Agáta - vdova, František, Jozef, Ján, Duháč (Duhats) Anna - vdova, Dulin Michal, Dzilský (Dzilszky) Jakub, Faltinský Tomáš, Firminder Ján, Franc (Francz) Mária - vdova, Gajecký (Gajeczky) Jozef, Gajecká vdova, Geraldt Bartolomej, Gergel Matej, Gordon Michal, Gošč (Gošcs) Šimon, Grega Michal, Gurka Andrej, Haas Antonia, Hains Michal, Hainsová Alžbeta vdova, Hanczel Stanislav, Hanelyi Ján, Chlebák (Hlebak) Imrich, Ján, Hohorovský Kažimír, Tomáš, Horanský (Horanszky) Šimon, Horaj (Horay} Jozef, Ignacy Ján, Ignatovič (Ignatovits) Anton, Ján, Jozef, Ján, Šimon, Imrich Anton provinciálny pán mal v Starej Ľubovni päť domov a aj dom v Hniezdnom, Imrichová vdova, Jabrocký (Jabroczky) František, Imrich, Štefan, Blažej, Janiševský (Janisevzky) Ignác, Javorská vdova, Jeleň Šimon, František, Jozef, Viktória vdova, Alžbeta vdova, Jozeffy (Joseffy) František, Jurašovský (Jurassovsky) Adalbert, František, Kačmarský (Kacsmarsky) vdova, Kačor (Kacsor) Jozef, Kačurský (Kacsursky) Martin, Kaleta Matej, Mikuláš, Mikuláš, Kasperkevič (Kasperkevits, Kasperkovits)) Ján, František, Jozef, Kasprak Mária vdova, Kasprovič (Kasprovits) Jozef, Kačur (Katsur) Michal, Anton, Kačurský (Katsurszky) Štefan, Mikuláš, Kavecký (Kaveczky) Adalbert, Keller Martin, Keltonik Adalbert, Mikuláš, Kilian Adalbert, Kinczel Jozef, Klein Martin, Klimkovič (Klimkovits) Ján, Kocun (Koczan) Ján, Anton, Baltazár, Pavol, Bazilius, Mikuláš, Katarína vdova, Kolodzej (Kolodzeij) Andrej, Konkoľovský (Konkolovzky) Ján, Kopaczko Ján, Kortkovič (KorTkovits) Ignác, Kočík (Kotsik) Pavol, Kovalsky Juraj, Krajger (Kragier) Tomáš, Tomáš, František, Anton, Ignác, Adalbert, Pavol, Krotskevič Anton (Krotskevits), Krutsovský František, Kubašek (Kubassek) Adalbert, Anton, Jozef, Ján, Tomáš, Kulman Karol, Levická (Levitzky) vdova, Lani (Lanyi) Jakub, Karol, Leitenberg Štefan, Leščinský (Lescsinsky) Štefan, Levik Adalbert, Lomnicer (Lomniczer) Mikuláš, Pavol, Sofia vdova, Ludrovský Jozef, Ludrovská vdova, Majdonyi Jakub, Majerský Ján, Melkovič (Malkovits) Ján, Jozef, Matrats Jozef, Medvecká vdova, Mertiňák (Mertinyak) Andrej, Jakub, Baltazár, Šimon, Michalkevič (Michalkevits) Ján, Moščovič (Moscovits) Ján, Jakub, Muráni (Muranyi) Anton, Nadaškay (Nadaskay) Mikuláš, František, Neupauer Matej, Novák Jakub, Adalbert, Olhava Adalbert, Mikuláš, Orlik Jakub, Ján, Ostrovský František, Pavlovský Andrej, Jozef, Ignác, Mária vdova, Polomčák (Polomtsak) Šimon, Martin, Prokopovič (Prokopovits) Mikuláš, Štefan, vdova Prokopovičová, Prosuch Andrej, Rau František, Reich Sofia vdova, Rejovský Šimon, Jozef, Reľovský Ignác vlatník u Kolačkova, Rončkevič (Roncskevits) Stanislav, Rozmuš (Rosmusz) Jozef, Rusiňák (Rusinyak) Andrej, Sarnecký (Sarneczky) Ján, Sebastiansky Anton, Martin, Ján, Schop Ignác, Sibestianska Alžbeta, Sietus Sofia vdova, Sikorský (Sikorszky) Mikuláš, Sebastián, Skavinkevič (Skavinkevits) František, Šimon, Smars Ján, Andrej, Steiner Laurent, Strelecký (Streleczky) Jozef, Svarsky (Svarszky) Michal, Šviderský Jozef, Jozef, Sviontko Tomáš, Sabo (Szabo) Jakub, Szegedy Jakub, Jakub, Szitkeyi Matej, Jozef, Szontagh Štefan, Tatar Gašpar, Tatskovszky Stanislav, Tilický (Tiliczky) Pavol, Viktória vdova, Tabašovský (Tabassovszky) Ján, Tokarčík (Tokarczik) Jozef, Urbanská Katarína, Urbáni (Urbanyi) Ľudovít, Ursinsky (Ursinszky) František, Vengrinko Adalbert, Vinogrocký (Vinogroczky) Peter, Michal, Adalbert, Vitkovský (Vitkovszky) Adalberta vdova, Vujs (Vojs) Andrej, Vreceňák (Vreczenyak) Ján, Jozef, Vrublovský Ján, Zabrecký (Zabreczky) Jakub, Šimon, Zauranová vdova, Zavacký (Zavaczky) František, Zavartkay (Zavardkay) Jozef, Jozef, vdova Zavartkayová, Zdanský (Zdanszky) Vincent, Zigartovič (Zigartovits) Matej, Tomáš, vdova Zigartovičová, Zihovič (Zihovits) Ján, Znamirovský Tomáš.


Stará Ľubovňa - mešťania 1828

V Starej Ľubovni status slobodného občana - mešťana, mali hlavy týchto rodín: Alexik Bartolomej, Balický Tomáš, Blažinský Ján, Bojarský Tomáš, Borušovič Ján, Bračák Michal, Budeusz Ján, Čepiga Mikuláš, Černecký Martin, Danielovič Jozef, Demek Adam, Dlugolinský (Dlugolensky) Jakub, Michal, Jozef, Peter, Družbacký Ján, Michal, Dulin Michal, Geraldt Bartolomej, Gurka Andrej, Hains Michal, Hohorovský Kažimír, Ignatovič Ján, Jozef, Janiševský Ignác, Kasperkevič Jozef, Kavecký Adalbert, Keltonik Adalbert, Kinczel Jozef, Klimkovič Ján, Kopaczko Ján, Krajger (Kragier) František, Anton, Leitenberg Štefan, Michalkevič Ján, Muráni Ján, Nadaškay Pavol, Orlik Jakub, Ostrovský František, Prokopovič Štefan, Prosuch Andrej, Rozmuš Jozef, Sebastiansky Anton, Skavinkevič František, Šimon, Smarš Ján, Steiner Laurent, Strelecký Jozef, Sviontko Tomáš, Sabo Jakub, Urbanská Katarína, Urbáni Ľudovít, Vengrinko Adalbert, Zabrecký Jakub, Zdanský Vincent.


Mestská rada - senát:

D Demek Anton - prvý senátor (richtár?), Ignatovič Ján, notarius - pisár, D Krotskevič Anton - senátor, D Muráni Anton - senátor, Jozeffy František - dozor nad hostincami, Kasperkovič František - kostolník, D Bojarský Ján - komorník, D Bojarský Ján, právny poradca r.k..cirkvi, D Dekier Henrik, D Imrich Anton, asi provinčne významná osobnosť (funkcionár).


Ďalšie vážené osoby a nobilita: D. Jabrocký František, Imrich Jabrocký ako nobilis, D Prokopovič Mikuláš, D Prokopovič Štefan, Prokopovičová vdova - nobilis vidua, Prokopoviča Františka vdova - nobilis vidua.


PODOLÍNEC:

Asinkevič (Asinkievits) Gašpar, Augustin Michal, Baader Ján, Jozef, Babič (Babits) Michal, Kazimír, Babjarčík (Babjartsik) Tomáš, Tomáš, Martin, Ján, Balvirsky Anton, Bardsiak Valent, Bartosky Pavol, Stanislav, Barvulsky Michal, Sebastian, Bobek Adam, Ján, Michal, Borgovič (Borgovits) Ján, Pavol, Bottkovský (Bottkovszky) Juraj, Čičák (Csicsak) Jakub, Čisenko (Csisenko) Andrej, Dabič (Dabits) Kazimír, Damič (Damits) Jozef, Jakub, Dangielovits Šimon, Demeter Ján, Dlubáč (Dlubats) Jozef, Drusbacký (Drusbatzky) Laurent, Džurňák (Dsiurnyak) Jozef, Dubiel Martin, Jozef, Duchoň (Duchon) Sofia vdova, Jozef, Dvorsky Jozef, Eltzner Michal, Fabián, Laurent, Faix Matej, Ján, Valent, Agneta vdova, Rosina vdova, Faykiss Jozef, Gabčák (Gabtsak) František, Gallik Joachim, Gardzík (Gardsik) Jozef, Gayer Michal, Ján, Ján, Ján, Michal, Geci (Getsy) Jozef, Glatz Ján, Juraj, Jozef, Tomáš, Jozef, Jozef, Gondek Ján, Gončár (Gontsar) Jakub, Gordan Viktória vdova, Martin, Jozef, Fabian, Gorecký (Goretzky) Michal, Goč (Gots) Pavol, Grech Pavol, Hanczel Ján, Harabin Jakub, Havass Andrej, Jozef, Jurajova vdova, Jozef, Pavol, Matej, Hantsell František, Hentschell Juraj, Hlebak Peter, Horbal Bartolomej, Horball Jozef, Horvath Štefan, Jankovsky František, Javorsky Matej, Jendrusik Valent, Jesenský (Jezsenszky) Matej, Kalatovič (Kalatovits) Jakub, Katasievič (Katasievits) Konštantín, Kiliany Ján, Bartolomej, Kisel (Kiszel) Ján, Klein Jozef, Ján, Jozef, Jozef, Ján, Ján, Martinova vdova, Jakub, Laurent, Agneta vdova, Andrej, Jozef, Juraj, Jakub, Bartolomej, Mária vdova, Kleja Matej, Klimek Ján, Jakub, Katarina vdova, Alžbeta vdova, Anna vdova, Klingh Jozef, Šimon, Ján, Jozef, Bartolomej, Kolodzej Michal, Koslak (Koszlak) Andrej, Kozik Ján, Krutsek Martin, Pavol, Martin, Kruttky Jakub, Kubzda Ján, Kupecký (Kupeczky) Pavol, Filip, Kusfiarszky Michal, Lazarovič (Lazarovits) Matej, Lihots Ján, Jozef, Lipnický (Lipnitzky) Kazimír, Baltazár, Vincent, Valent, Lipoczy Jozef, Lompaur Blažej, Londiger Rosina vdova, Lopatovsky Karol, Maguth Jakub, Majersky Vincent, Ján, Majerčák (Majertsak) Michal, Malina Adalbert, Malinovský (Malinovszky) Andrej, Malčik (Maltsik) Jozef, Marcinko (Martzinko) Matej, Michal, Matava Fabian, Matavosky Ján, Ester vdova, Jozef, Materko Jozef, Mayer Tomáš, Matej, Mertin Ján, Ján, Masarčík (Mesartsik) Pavol, Midovič (Midovits) Štefan, Mikloss (Mikloš) Anna vdova, Minich Andrej, Mittnik Ján, Moravský (Moravszky) Andrej, Mordarský (Mordarszky) Juraj, Augustín, Baltazár, Ján, Morgenbesser Michal, Anton, Mulzanszky Anna vdova, Munczberg Jozef, Muskolay (Muszkolay) František, Jozef, Novajovsky Jakub, Obercan (Oberczan) Viktoria vdova, František, Ohendrovits Valent, Olešák (Olessak) Alžbeta vdova, Jozef, Ján, Michal, Judita vdova, Olhovsky Jakub, Oravec (Oravietz) Martin, Osukievič (Osukievits) Augustín, Pauliny Imrich, Juraj, Pavelčák (Paveltsak) Jakub, Pavelčík (Paveltsik ) Michal, Andrej, Plenczner Tomaš, Pavol, Valent, Peter, Mária vdova, Polak Martin, Possapel Ján, Andrej, Pribisovsky Konštantín, Bartolomej, Puck Kazimír, Tomáš, Remisovsky Andrej, Peter, Anna vdova, Ribovits Ján, Rončkevič (Rontskievits) Ján, Roth Eliaš, Sciniavsky Juraj, Schmidt Jozef, Scheminsky Jozef, Schlitz Bartolomej, Schvartz Ján, Jozef, Signarovič (Signarovits) Zuzana vdova, Slivovsky Jakub, Solgovič (Solgovits) Jozef, Martin, Spodnik Juraj, Stayauff Kajetan, Steigauf Andrej, Stenczell Valent, Stikker Jozef, Svartz Pavol, Sviatkovsky Martin, Sviatkovzky Juraj, Svitanyi Tomáš, Sadovský (Szadovsky) Mária vdova, Salašovič (Szallassovits) Bartolomej, Valent, Tomáš, Juraj, Tomáš, Semančík (Szemantsik) Ján, Signarovič (Szgnarovits) Martin, Juraj, Martin, Viktória vdova, Ján, Skok (Szkok) Michal, Ján, Smolko (Szmolko) Ján, Stenk (Sztenk) Ján, Strelko (Sztrelko) Ján, Strenk (Sztrenk) Ján, Sukevič (Szukevits) Jakub, Svolnický (Szvolniczky) Šimon, Tarčovský (Tartsovsky) Michal, Jendrichovský Gašpar, Thain Michal, Ján, Michal, Tomala Matej, Tvirla Jakub, Tvirst Mária vdova, Ján, Unhayser Andrej, Vagner Anton, Valent, Alžbeta vdova, Valigursky Martin, Andrej, Varuss Katarína vdova, Vazmondzky Tomáš, Vengrický (Vengritzky) Matej, Baltazár, Veselovský (Veselovzky) Andrej, Vilkovsky Michal, Vilkovszky Tomáš, Virostek (Virosztek) Andrej, Vitko Jakub, Michal, Sebastian,Baltazár, Vittko Zuzana vdova, Pavol, Matej, Zbusko Laurent, Zentko Tomáš, Jozef, Pavol, Zibrinyi Ján, Zsutty Mária vdova, Jakub.


Mestská rada - senát

Lipoczy Jozef, richtár - iudex, Gayer Michal, senátor, Glatz Juraj - senátor, Kusfiarszky Michal - senátor, Morgenbesser Michal - senátor, Ribovits Ján - senátor, Vengritzky Matej - senátor, Schlitz Bartolomej, tribunus plebis - rečník, hovorca ľudu, Babjarčík Tomáš - právny poradca, Faix Matej, dozor nad hostincami, Morggenbesser Anton, sirotský kurátor, Sviatkovský Juraj - dozor nad lesmi, Pauliny Imrich - staviteľ projektant, kreslič, Glatz Ján – pisár, notár, Barvulský Michal - inšpektor, Faykiss Jozef pisár - notár, Gayer Ján - komorník, Zentko Tomáš - štátny inšpektor, Polak Martin - správca pokladnice a daní, Majerský Vincent.


Vážení mešťania nad 60 rokov

Pauliny Juraj - staviteľ, projektant, kreslič, Munczberg Jozef – farmaceut, lekárnik, Glatz Jozef – chirurgus, lekár.


HNIEZDNE

Alexik Andrej, Antossyi Ján, Begenitz Andrej, Mária vdova, Bittner František, Peter, Bohinský Ján, Bulik Sibestian, Burgovitz Blažej, Cirbus (Czirbus) Alžbeta vdova, Danielovitz Jakub, Ján, Ján, Matej, Anton, Družbacký (Drusbatzky) Andrej, Dubjel Matej, Dudžík (Dutsik) Agnesa vdova, Duchon Ján, Duterque Anton, Fabovsky Martin, Falticko (Faltitzko) Sofia vdova, Fischer František, Agnesa vdova, Fitzand Pavol, Matej, Ján, Fitzant Matej, Fuker Anton, Martin, Ján, Martin, Anton, Tomáš, Valent, Bartolomej, Ján, Silvester, Jozef, Furst Ján, Jakub, Jozef, Ján, Florián, Gavalir Ján, Glovinský Stanislav, Juraj, Goczmann Katarina vdova, Ján, Jakub, František, Stanislav, Gregor, Grotkovský Andrej, Hartovitz František, Heilmann Jozef, mal dom aj v Kolačkove, Hobor Martin, Ján, Mária vdova, Andrej, Imrich Anton, dom v Starej Ľubovni, Juran František, Kadutsch Magdaléna vdova, Kaminsky Andrej 2x, Kanyuk Andrej, Karausz Michal, Kačur (Katsur) Matej, Anton, Jozef, Kiliany Matej, Anton, Anton, Agnesa vdova, Anton, Matej, Kiss Andrej, Kiško (Kissko) Ján, Klein Jakub, Jozef, Ján, Martin, Jozef, Martin, Bartolomej, Štefan, Andrej, Klimkovitz Mária vdova, Kolačkovský (Kolaczkovsky) Alžbeta vdova, Korsch Ján, Matej senior, Štefan, Jakub, Ján, Agnesa vdova, Mária vdova, Martin, Laurent, Valer, Jakub, Martin junior, Kosmidek Maria vdova, Kožík (Koszig ) Jozef, Ján, František, Krausz Matej, Ján, Matej, Matej, Anna vdova, Jakub, Krauszbendig Ján, Krokus Anton, Gabriel, Krull Andrej, Alžbeta vdova, Krutkovsky Šimon, Kschensig Klára vdova, Mária vdova, Matej, Terézia vdova, Andrej, Šimon, Kunák Ján, František, Kučera (Kutsera) Ján, Laczko Mária vdova, Ján, František, Jozef, Ján, Levig Ludvik, Lompart Jozef, Lukaševič (Lukasevitz) Anton, Madonyi Ján, Materko Anna vdova, Dorota vdova, Matharen Matej, Matirko Mária vdova, Matej, Andrej, Pavol, Anton, Jakub, Matuščák (Matustsak) Jakub, Mayer Tomáš, Medvecz Ján, Melich Ján, Mertzel Jakub, Minich Mária vdova, Minnich Ján, Kornélia vdova, Molitor Tomáš, Montsko Martin, František, Ján, Andrej, Agnesa vdova, Imrich, Mosze Ján, Murcko (Murtzko) Silvester, Jozef, Ján, Jozef, Negrinyi Ján, Nigriny Martin, František, František, Novajovsky Šimon, Novák Ján, Olearčík (Oleartsik) Ján, Matej, Šimon, František, Pavol, Olešák (Olessak) Pavol, František, Petrovský Mária vdova, Pio Jakub, Polák Jakub, Poltsik Jozef, Bartolomej, Michal, Martin, Potzik Matej, Pulsdorfer Mária vdova, Purtz Matej, Raab Anna vdova, Ján, Andrej, Matej, Pavol, Martin, Ján, Jozef, Teda, Jozef, Ján, Ratsek Jozef, Repak Ján, Rybovič (Ribovitz) Jozef, Ružbašan (Rusbaschan) Ján, Florián, Schlachta Bartolomej, Matej, Alžbeta vdova, Scholtz Anna, Anton, Jakub, Bartolomej, Terézia vd, Andrej, Schvoob Jakub, Sikorsky Jakub, Simák Ján, Mária vdova, Sofia vdova, Mathar, Skutta Šimon 2x, Spiler Michal, Staš (Stass) Ján, Bartolomej, Steiner Martin, Stanislav, Stetlik Bartolomej, Szalasovitz Jakub, Szimak Dorota vdova, Szitkovitz Sofia vdova, Smrekovský (Szmrekovsky) Michal, Solvester (Szolvester) vdova, Szoviusz Andrej, Matej, Szorka Matej, Szurska Maria vdova, Temak Viktoria vdova, Matej, Martin, Titzand Terézia vdova, Verdon Ján, Virostek Martin, Michal, Bartolomej, Visitzky Kajetán, Vitkovzky Peter, Zadarlik Ján.


Mestská rada - senát:

D Montsko Imrich iudex - richtár, Duterque Anton - senátor, Fuker Martin - senátor, Laczko František - senátor, Oleartsik Ján - senátor, Danielovitz Ján - tribunus plebis - rečník, hovorca ľudu, D Furst Ján - mestský komorník, Hartovitz František - sirotský, Fuker Silvester - sirotský kurátor, D Klein Bartolomej - mestský pisár, Montsko František - správca daní, D Ribovitz Jozef – geometer, geodet zememerač.


Ďalší urodzení páni vlastniaci domy v Hniezdnom: D Duchon Ján, obyvateľ zo Spišskej Belej, Imrich Anton, obyvateľ Starej Ľubovne, D Grotkovský Andrej, ekonóm.


Poznámka: U osôb, pred menami ktorých je v súpisoch veľké písmeno D (dominis, dominus - vážený pán), ide o vážené osobnosti buď podľa urodzeného pôvodu šľachticov, alebo pravdepodobne aj podľa dosiahnutého vyššieho vzdelania a na základe toho zastavanej významnej spoločenskej funkcie alebo odbornej profesie.


Štefan Rybovič st.


Pôvodný článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 13 (7. apríl 2021)

Comments


bottom of page