top of page
  • Peter Rindoš

Poslanci upravili platby za odpad

Poplatok za odpad v Starej Ľubovni v budúcom roku porastie o vyše dvanásť percent. Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo, ktoré tak schválilo návrh radnice. Napriek vyšším cenám bude samospráva naďalej doplácať na celkové náklady za odpad vyše stotisíc eur. Zákon mestu ukladá, aby nedoplácalo, ale poplatky zvýšilo.

Zvyšovanie poplatkov je vždy háklivá téma. V tomto duchu reagovali na nedávnom rokovaní poslanci i vedenie mesta. „Hlavne je to citlivá otázka v čase, keď sa má zdražovať plyn, elektrina, ropa či pohonné hmoty,“ povedala za viacerých poslankyňa Klaudia Satkeová.

Úpravu sumy z minuloročných 29,20 eur na budúcich 32,85 eur ročne na jedného obyvateľa napokon poslanci odhlasovali, proti boli dvaja z prítomných. „Mali sme dve možnosti – buď zrušíme všetky úľavy a výšku poplatku ponecháme, alebo poplatok upravíme o tri eurá,“ poznamenal Ľuboš Tomko, primátor Starej Ľubovne. Zľavy z poplatkov majú osoby s preukazom ŤZP, nad 62 rokov, ale aj pracujúci a študenti preukázateľne a dlhodobo pôsobiaci inde.


Téma sa opakuje, čo je potrebné zmeniť?

Výška poplatku v minulosti v Starej Ľubovni dlho stagnovala, dnes to pravdepodobne obyvateľov dobieha. S prevratným riešením, ako nezvyšovať a pritom nedoplácať, dlhé roky nikto neprišiel. Podobne sú na tom aj v ostatných samosprávach. „Je pravda, že v podobnom duchu riešime túto tému každý rok. Možno by sme sa mali zamýšľať, ako motivovať ľudí, aby bolo menej odpadu. Napríklad vyprodukovaný odpad vážiť,“ predniesol poslanec Rudolf Žiak. „Čo keby sme niekomu dali poplatky nižšie, niekomu vyššie? Človek, ktorý nežije konzumne a minimalizuje svoje potreby, nemá pri tomto systéme výhody,“ doplnil ho kolega Filip Lampart.

Podľa viceprimátora Petra Bizovského, ak chce mesto novú muziku, treba peniaze. „Keď chceme napríklad odpad vážiť, potrebujeme analýzu, koľko by to stálo. V takom prípade by sme museli vybaviť zberné autá váhami.“


Zvýšenie nesúvisí s inými investíciami

Samotné zvyšovanie poplatku za odpad sa niektorým poslancom nepozdávalo. F. Lampart povedal, že mesto by nemalo požívať autoritu moci, ale malo by sa správať k občanom ako partner. „Viem, že sme v mnohom závislí od štátu, nič nám však nebráni zaujímať sa o iné možnosti.“

Samotné zvyšovanie poplatku vzišlo z vedenia mesta. To tvrdí, že v problematike skúma rôzne možnosti, ako minimalizovať záťaž pre pokladnicu i občanov zároveň. „Štát i Európska únia hovoria, že chcú zatvárať skládkovanie a cestu nevidia ani v spaľovaní. Keby sme chceli spaľovňu my, len schvaľovacie procesy by trvali možno päť rokov. Aktuálnou cestou pre nás je preto naučiť sa správne triediť. Už sme skúmali aj podmienky v Poľsku, kde sme sa boli osobne pozrieť. Nižším poplatkom odmeňujú občanov podľa toho, kto a ako triedi, no stačí im k tomu iba čestné prehlásenie. Rozumiem, že náš návrh je nepopulárny, ale stojím si za ním,“ povedal Ľ. Tomko, ktorý tiež dodal, že zvýšenie poplatku nenahrádza ostatné investičné akcie v meste, ako napríklad aktuálnu prestavbu plavárne. „Pre nás je dôležitý nadčasový projekt kompostárne, samozrejme, tiež chceme posilniť hnedé nádoby na bioodpad a zvoz.“


Poplatok 37 eur by znamenal vyrovnané hospodárenie

V tomto roku vynaloží samospráva na odpad 605-tisíc eur a do kasy zinkasuje vyše 491-tisíc eur. Celkovo tak prerobí vyše 113-tisíc. „Ak by sme na budúci rok sumu neupravovali, za odpad by sme doplácali až 160-tisíc eur,“ poznamenal primátor.

Podľa zákona o odpadoch, každé mesto a obec musí pri určovaní poplatku vychádzať zo skutočných nákladov. Drvivá väčšina zo samospráv však zákonnú povinnosť neplní, a tak finančne doplácajú za každého občana. Postihy za obchádzanie pravidiel sú však z legislatívneho hľadiska v praxi neaplikovateľné.

Ak by sa v súčasnej situácii rozhodli v meste držať znenia zákona, občania Starej Ľubovne by museli platiť za odpad až 37 eur na osobu ročne.


Likvidácia komunálneho odpadu


VÝDAVKY PRÍJMY DOPLATOK MESTA

2015 367 393 € 225 790 € 108 603 €

2016 371 394 € 199 621 € 127 273 €

2017 381 611 € 238 368 € 103 243 €

2018 400 757 € 253 261 € 114 496 €

2019 418 909 € 246 754 € 151 072 €

2020 502 688 € 354 824 € 119 981 €

2021 606 367 € 491 857 € 113 510 €


Výberové konanie na šéfa Ekos-u

Zber, vývoz a likvidáciu odpadu zabezpečuje v Starej Ľubovni a okolí mestská spoločnosť Ekos. Jej riaditeľ Ján Kundľa prednedávnom avizoval, že vo funkcii končí, mesto už vyhlásilo nové výberové konanie. „Budeme sa s tým musieť vysporiadať, odchádza ku koncu roka,“ poznamenal primátor Ľuboš Tomko.

Na avizovanú zmenu vo vedení Ekos-u sme sa pýtali samotného riaditeľa. Ten nám potvrdil, že odchádza z osobných dôvodov. Téme sa budeme venovať v ďalších vydaniach.


Foto: ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 41 (3. november 2021)댓글


bottom of page