top of page
  • Writer's picturePhDr. Eva Halamová

Policajti so starostami

Updated: Jul 28, 2020

Zástupcovia miest a obcí vedia, že jedným z prvých predpokladov v boji proti protispoločenskému konaniu je dobrá spolupráca s políciou. Aj preto sa na OR PZ v Starej Ľubovni uplynulý štvrtok zišli zástupcovia mesta a 12-tich obcí, aby zhodnotili vzájomné partnerstvo.


„Cieľom pracovného stretnutia primátora a zástupcov obcí, ktorí sú v služobnom obvode Obvodného oddelenia policajného zboru Starej Ľubovne bolo priblíženie našej činnosti, poskytnutie informácií o dopravno-bezpečnostnej situácii v okrese a o nápade trestnej činnosti. Pripravená bola aj prezentácia rómskych špecialistov a projektov, ktoré sme uskutočnili v minulom roku,“ ozrejmil riaditeľ OO PZ v Starej Ľubovni Dušan Ilkovič. Policajti tak so zástupcom mesta Stará Ľubovňa a so starostami obcí Forbasy, Hniezdne, Lacková, Nová Ľubovňa, Kolačkov, Jakubany, Litmanová, Jarabina, Mníšek nad Popradom, Kremná, Hraničné a Chmeľnica diskutovali o problémoch, ktoré ich trápia a hľadali adekvátne riešenia. Účel bol pritom jasný – zvýšiť v  meste a obciach bezpečnosť. Reč tak prišla napríklad aj na prepojenie viacerých obcí kamerovým systémom, čím by sa zabránilo vyššej kriminalite. Svoje vie o tom aj starostka Chmeľnice, kde vlani v spolupráci s políciou zaviedli kamerový systém a keďže sa osvedčil, v blízkej budúcnosti plánujú jeho rozšírenie. „Takéto stretnutia s členmi policajného zboru sú pre nás veľmi dôležité, pretože si vymieňame vzájomné skúsenosti a hľadáme riešenia mnohých problémov, čím sa zvyšuje aj bezpečnosť našich občanov,“ vyjadrila pozitíva na adresu spoločnej spolupráce Zita Pleštinská.

stretnutie na polícii

Po viac ako roku, kedy sa stretli na polícii primátori i starostovia z celého okresu, sa stretnutie zamerané na zhodnotenie činnosti polície i samosprávy, zopakovalo.


Sme najbezpečnejší okres Fakty o kriminalite v jednotlivých obciach, o výskyte drog či možnostiach prevencie privítali aj ďalší starostovia. „U nás máme veľa Rómov a tým pádom aj zvýšenú kriminalitu. Je teda dobré, že som sa tu mohol viac dozvedieť aj o rómskych špecialistoch v našom obvode, ktorých by som u nás rád videl častejšie,“ dodal Pavol Zamiška z Kolačkova. Zástupcov samosprávy zaujala aj tzv. mapa kriminality, kde mohli vidieť aká trestná činnosť a v akom rozsahu sa v meste či tej-ktorej obci vyskytuje. „V jednom z ukazovateľov kvality života sa hovorí aj o bezpečnosti našich obcí a miest. Čím vyššia je bezpečnosť, tým vyššia je kvalita bývania pre ľudí. A to platí nielen v rámci Starej Ľubovne, ale aj okresu, ktorý patrí k tým s najnižšou kriminalitou, kde sa dobre darí objasňovať trestnú činnosť,“ zhrnul Pavol Gaborčák, vedúci operatívneho oddelenia OKP v Starej Ľubovni. Ako ale dodal, celoslovenským problémom sa stávajú tvrdé drogy. „Kým v minulosti sa riešili prípady užívania a prechovávania marihuany, v súčasnosti sa často stretávame u nás aj s prípadmi užívania pervitínu, extázy a ďalších tvrdých drog,“ upozornil P. Gaborčák. Čo sa týka trestnej činnosti v okrese, za posledné obdobie sa riešila najmä pouličná kriminalita (ublíženie na zdraví, výtržníctvo, krádeže, krádeže vlámaním). Zaujímavosťou je ale čoraz častejšie páchaná trestná činnosť sofistikovaným spôsobom. Jedná sa najmä o ekonomickú trestnú činnosť, rôzne podvody či špekulácie v rámci podnikania. Foto: OR PZ v St. Ľubovni


Comments


bottom of page