top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Osadili nové nádoby na zber tukov a olejov

Jedna špeciálna nádoba pribudla na sídlisku Západ na Mierovej ulici, druhá sa nachádza na sídlisku Východ na ulici Za vodou.K jedinému kontajneru, ktorý bol osadený pred tromi rokmi na Družbe, mesto doplnilo dva nové s objemom 240 litrov. „Sú určené na zber použitých jedlých tukov a olejov. Olej sa nevylieva priamo do kontajnera. Je potrebné vliať ho najprv do PET fľaše, dobre utesniť uzáver a následne vložiť do kontajnera. Použitý kuchynský olej bude zužitkovaný na recykláciu a ďalšie využitie,“ informoval Miroslav Pristáš, referent životného prostredia a civilnej ochrany. Do kontajnerov sa nesmie vkladať žiaden iný odpad.


ŠKODÍ VODE AJ PÔDE

Samospráva pripomína, že recykláciou rastlinných olejov prispejeme k lepšiemu životnému prostrediu v našom meste. „Použitý kuchynský olej je vysoko znečisťujúcim odpadom predovšetkým pre kvalitu povrchových a podzemných vôd. Olej, ktorý spotrebiteľ vyleje do kanalizácie, spôsobuje usadeniny, upchávanie a je zdrojom potravy pre hlodavce. Z dlhodobého hľadiska spôsobuje zhoršenie akosti vôd. Jeden liter oleja môže znečistiť až jeden milión litrov vody. V pôde znižuje schopnosť rastlín prijímať živiny,“ zhrnul riziká neuváženého vylievania olejov M. Pristáš.


ČO S NÁDOBAMI NA KUCHYNSKÝ ODPAD

Samospráva potrebuje doplniť aj nádoby na kuchynský bioodpad. Chýba zhruba pokrytie jednej tretiny ulíc v meste. „Mesto má podaný projekt, čakáme na jeho výsledok. Ak by sme nádoby na bioodpad z kuchýň do pol roka nestihli zabezpečiť cez projekt, mesto ich zakúpi zo svojich prostriedkov. Postupne by sme chceli zabezpečiť pre každý rodinný dom 120 l nádobu a bytový vchod 240 l nádobu,“ povedal o vzdialenejšej budúcnosti M. Pristáš. Zatiaľ vychádza jedna nádoba na kuchynský odpad na tri rodinné domy.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 6 (17. február 2021)

Comments


bottom of page