top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

O ZŠ Za vodou má záujem nemecký prevádzkovateľ

Updated: Jul 10, 2020


bleskovky.00_06_29_05.Still001

Najmladšia základná škola v meste ZŠ Za vodou by mohla zmeniť zriaďovateľa a premeniť sa na školu so zameraním na nemecký jazyk. To však len v prípade, ak by aj mestskí poslanci boli naklonení ponuke, ktorá prišla oficiálne na tunajší mestský úrad od akciovej spoločnosti Deutsch – Slowakische Akademien (DSA).


„Prebehli prvé rokovania, kde nám bola predstavená ich vízia, koncepcia, ale tie informácie ešte nie sú na takej úrovni, aby sme sa vedeli kvalifikovane rozhodnúť. Takisto priamo v škole Za vodou prebehlo na Rade rodičov a Rade školy stretnutie so zástupcami tejto inštitúcie, kde obidve rady vyjadrili súhlasné stanovisko so zmenou zriaďovateľa,“ informoval nás prednosta MsÚ Aleš Solár. Ako vysvetlil, prebiehať budú ďalšie stretnutia, vedenie mesta chce vedieť, ako bude deklarovaný záujem premietnutý do zmluvy. „Aké budú jej investície, akým spôsobom bude riešený nájomný vzťah a ďalšie informácie, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme ich mohli predstaviť poslancom na zastupiteľstve 4. mája,“ dodal prednosta. Zabudnúť nemožno na všetky vyjadrenia dotknutých a k nim patrí aj MŠ na Tatranskej ul., keďže má Za vodou elokované pracovisko. Jej stanoviská ešte nie sú známe, v čase uzávierky novín (27. marca) prebiehali tieto rokovania. Ak aj budú súhlasné a podľa našich informácií sú mnohí rodičia i učitelia naklonení zmene už aj z dôvodu, že Deutsch – Slowakische Akademien sľubuje investície, ako napr. zateplenie budovy, výmenu okien a iné i rozvoj školy, konečné slovo budú mať poslanci. Už na februárovej schôdzi zazneli ale aj obavy. „Osobne sa neprikláňam k riešeniu, aby sme základné školy púšťali z rúk,“ poznamenal Valent Jaržembovský. Podstatná zrejme bude aj prezentácia spoločnosti, ktorá patrí do portfólia nemeckého Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft so sídlom v Magdeburgu, ktorý v Nemecku prevádzkuje 34 škôl a vzdelávacích centier. Skúsenosti má i na Slovensku, okrem stredných škôl má v Prešove a Považskej Bystrici pod palcom takto dve ZŠ. Ak by poslanci súhlasili, od septembra by už ZŠ Za vodou nemusela byť mestskou školou.


Comments


bottom of page