top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Meno Jakub trendom aj roku 2019

Updated: Aug 11, 2020


Blank calendar and Bouquet flower on wooden background - Vintage filter

Meno, ktoré nám dajú rodičia pri narodení nás sprevádza celý život. Zisťovali sme, aké vyberali rodičia v roku 2019. U chlapcov si prvenstvo udržal Jakub, meno, ktoré zvíťazilo aj v roku 2018. Pri dievčenských menách sa poradie premiešalo.


Trend navrátenia sa k tradičnejším menám pretrval aj v ostatnom roku. „Veľmi často sú dávané mená Mária, Anna, Katarína, Zuzana, Jakub, Jozef, Ján, Lukáš, Tomáš a podobne. Rodičia sa tiež mnohokrát inšpirovali biblickými postavami, o čom svedčia mená ako Klára, Sára, Ráchel, Jáchim, Eliáš, Tadeáš či Jonáš,“ povedala Monika Kubisová z Matričného úradu Mesta Stará Ľubovňa.


Najobľúbenejším chlapčenským menom v roku 2019 bolo Jakub. Na tunajšej matrike ho zapísali 25-krát. Druhým najčastejším vyberaným bol Jozef a Martin (19x). Tretie a štvrté miesto obsadili Sebastián (18x) a Patrik (17x). Päticu najčastejšie vyberaných mien zakončujú Adam, Dávid, Ján a Samuel, ktoré boli zapísané 16-krát.


U dievčat dominovali Mária a Sofia, zapísali ich 18-krát. Hneď za nimi nesledovala Diana (16x) a Nina (14x). Frekventovanejšie boli aj mená Timea (13x), Sára, Ema a Eliška (12x).


Zaujímavosťou je, že meno Emma, ktoré sa zapísalo 10-krát, by po sčítaní s ekvivalentom Ema viedlo a stalo by sa najčastejšie vyberaným menom pre dievčatá. V roku 2018 práve tvar mena s jedným písmenom „em“ zvíťazil a zapísaný bol 23-krát.


No stále sa na matrike stretnú aj s nezvyčajnými menami ako Artúr, Zian, Zachariáš, Ervín, Eliáš, Natan, Jerguš či Hektor. Pri dievčenských sa vyskytli mená Lorraine, Nailla, Samanta, Lara, Selina, Anastázia, Melisa, Saskia, Zina, Scarlett i Leona.


Hitom tiež bolo meno Jasmína. Na ústupe sú mená podnietené televíznymi seriálmi ako Šehrezáda, Emir, Onur a podobne. Výber dvoch mien sa takisto znížil. Slovenská legislatíva povoľuje najviac tri krstné mená.


ilustračné foto


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 1/2020


(14. január) 


Comments


bottom of page