top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Kostol si žiada ďalšie financie


Farský kostol sv. Mikuláša v Starej Ľubovni zmenil vonkajšiu vizáž a jeho premena, čo sa týka rekonštrukcie exteriéru, je v záverečnej fáze. Doteraz je zrealizovaná väčšina prác, vo výrobe sú ešte vonkajšie dvere, prebiehajú finálne práce na obnove fasády, vyrábajú sa kovové okenice na vežu a vstupné dvere do krypty.


Celkový finančný odhad bol predpokladaný na okolo 420 tisíc eur. „Po uhradení väčšiny prác sme v mínuse 91 583,19 a na zaplatenie niektorých už vykonaných prác, ako sú klampiarske, fasádne, prenájom lešenia a podobne, a tiež celkové dokončenie, je ešte potrebných okolo 60 000 eur,“ informuje o finančnom stave Rímskokatolícky farský úrad v Starej Ľubovni. Pracuje sa pritom aj v interiéri, ukončená je IV. etapa reštaurovania nástennej maľby v južnej lodi kostola, cez projekt Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom dostala Stará Ľubovňa dotáciu vo výške 20 000 € a spoluúčasť farnosti je 1 541 €. Naďalej tak bežia zbierky farníkov. Podporiť obnovu kostola sa dá aj prevodom na č. ú. SLSP: SK22 0900 0000 0001 0386 3036, č. ú. VÚB: SK94 0200 0000 0037 5596 4258, č. ú. OTP: SK50 5200 0000 0000 0421 8947.

Foto: archív ĽMS


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 31 (25. august 2020)

Comments


bottom of page