top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

FOTO Kedysi a dnes

Porovnávajme premeny miest a obcí! Rubrika s Ľubovnianskymi novinami, kde hľadáme porovnania lokalít na fotografiách, pokračuje. Posielajte nám na mejl noviny@lms.sk snímky – minulé i súčasné!


Opäť vyberáme zo vzácneho archívu Staroľubovňana Jozefa Majernička, ktorý okrem toho, že ponúka pre čitateľov vzácne fotografie, sa vždy postará nielen o aktuálnu snímku tej istej lokality, ale priloží aj zaujímavý výklad, ďaleko presahujúci popis fotografie.

Dnes nazrieme do malebného údolia potoka Ľubovnianka, približne 7 km od okresného mesta Stará Ľubovňa, kde ležia v nadmorskej výške 556 m n.m. kedysi, vtedajšou spoločenskou smotánkou vyhľadávané Ľubovnianske kúpele s množstvom minerálnych prameňov. 

Na pohľadnici zaslanej počas 1. svetovej vojny 25. júla 1915 je zachytená v plnej kráse Villa Kermeszky, postavená približne koncom 19. storočia. Nie je mi presne známe, po kom bola pomenovaná táto pôvodná vila umiestnená pri známom jazierku - terajšom rybníku, ale po bádaní som dospel k zisteniu, že by mohla byť pomenovaná po istom právnikovi z Lőcsu (teda Levoče) - Mór Kermeszky, ktorý bol navyše kráľovský radca, v rokoch 1887-1889 člen ústredného výboru Uhorského karpatského spolku, predseda revíznej komisie a možno aj návštevník Ľubovnianskych kúpeľov (vtedy v maďarskom jazyku tiež Lubló fűrdő). Mór Kermeszky je pochovaný na evanjelickom pamätnom cintoríne  v Levoči. Poznamenávam ešte, že v tom čase bola táto vila na viacerých pohľadniciach nesprávne označovaná aj ako Villa Aurora alebo Villa Kermetzky. O správnosti názvu na mojej pohľadnici ma utvrdil aj známy a uznávaný odborník - fotograf Karol Divald ml., syn  nemenej slávneho fotografa a svetlotlačiara Karola Divalda st. Na mape z roku 1933 - z archívu obdobia I. Československej republiky už bola táto vila pomenovaná ako Villa Probstner po vtedajšom majiteľovi Ľubovnianskych kúpeľov Alfrédovi Probstnerovi. Po druhej svetovej vojne sa značne zničené a vyplienené kúpele dostali pod národnú správu. V roku 1948 sa začalo s obnovou schátraných budov Východoslovenskou stavebnou spoločnosťou so sídlom v Starej Ľubovni. Práce na obnove len troch pozostalých budov (z pôvodných okolo 12-tich budov) sa ukončili v roku 1950. Kúpeľná liečba už, žiaľ, nebola obnovená. Ostatné objekty boli zbúrané. V roku 1951 získalo budovy do správy Revolučné odborové hnutie (ROH) a slúžili na zimnú a letnú rekreáciu. V tom čase bola táto budova označovaná ako Zotavovňa ROH. Po ďalších využitiach rôzneho charakteru  - Domov dôchodcov (okolo rokov 1954 - 1964), Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnuté deti (1964 - 1968), Poľnohospodárske odborné učilište Stará Ľubovňa (1968), boli 10. septembra l968 kúpele odovzdané podniku Skrutkáreň Stará Ľubovňa na rekreačné využitie celého areálu. Nový majiteľ zabezpečil aj ich rozsiahlejšiu opravu. V roku 2003 bola budova aj s okolitými pozemkami a jazierkom zakúpená do súkromného vlastníctva a následne asanovaná. Na jej mieste bola časom postavená budova s názvom Liečebný penzión PROBSTNER, ktorej aktuálnu podobu som zachytil na súčasnom zábere.

Musím len poznamenať, že nech si každý čitateľ našich novín spraví vlastný úsudok, či mu nová budova svojím vzhľadom pripomenie zašlú slávu našich, možno už zabudnutých kúpeľov odviatych časom.

Jozef Majerniček, foto: autor, pohľadnicaComments


bottom of page