top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

FOTO Kedysi a dnes

Porovnávajme premeny miest a obcí! Súťaž s Ľubovnianskymi novinami, kde hľadáme porovnania lokalít na fotografiách, pokračuje. Posielajte snímky – minulé i súčasné! Najaktívnejších prispievateľov odmeníme v závere roka.Vďaka nášmu stabilnému prispievateľovi Jozefovi Majerničkovi môžeme dnes potešiť obyvateľov obce Veľký Lipník. Pôvodný pohľad je zachytený na pohľadnici, ktorá bola poslaná z neďalekých kúpeľov Smerdžonka cez poštu v Smerdžonke.

Autorom daného záberu bol J. Mrázek zo Smerdžonky, vydalo ju nakladateľstvo LUMEN z Liptovského svätého Mikuláša. „Pohľadnica bola poslaná 29. júna, rok nie je čitateľný. Keďže pohľadnica bola písaná v nemeckom jazyku, bola prepečiatkovaná červeným razítkom s hákovým krížom a na slovenskej známke je vyobrazený prezident Jozef Tiso, takže záber spadá do obdobia Slovenského štátu 1939 – 1945,“ vylúštil aj záhadu roka majiteľ cennej pohľadnice a autor súčasného pohľadu, ktorý zachytil s prestavbou okolia Gréckokatolíckeho chrámu sv. Michala archanjela. 

red.

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 5 (8. február 2023)

Comments


bottom of page