top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

FOTO Kedysi a dnes

Porovnávajme premeny miest a obcí! Súťaž s Ľubovnianskymi novinami, kde hľadáme porovnania lokalít na fotografiách, pokračuje. Posielajte snímky – minulé i súčasné! Najaktívnejších prispievateľov odmeníme v závere roka.Dnes sa pozrieme na fotografiu okresného úradu - bývalého ONV. Ako písal odosielateľ, majiteľ archívnej snímky, treba si všimnúť auto s ŠPZ-kou KE-76-77. Zrejme „paničky“ z Košíc prišli na návštevu úradu. Tiež za vchodovým stĺpom starú židovskú synagógu (šípka), ktorá stála na Levočskej ulici, kde je teraz regionálny veterinárny úrad. Na fotografii vidieť aj terajší Žltý dom, ale nevidieť hotel Vrchovina, ktorý vtedy nebol ešte v pláne. Dnes takémuto pohľadu bráni aj postavená bytovka. foto: Erich Lešiga


Vyhodnotenie súťaže

Milí naši čitatelia, tak ako sme sľúbili, odmeňujeme aktivitu našich najaktívnejších prispievateľov, ktorých v priebehu roka 2022 zaujala súťaž Kedysi a dnes. Ani sme nečakali, že potešíme všetkých čitateľov ĽN mnohými hodnotnými príspevkami. Na svetlo sveta vyšlo mnoho vzácnych fotografií a neváhali ste reagovať na našu výzvu a prispieť aj súčasným pohľadom na tú istú lokalitu.

Ďakujeme všetkým, ktorý prispeli a chceme vás uistiť, že máme v talóne ešte veľa príspevkov, takže súťaž môže pokračovať aj v roku 2023.

Aby sme nezabudli na najaktívnejších prispievateľov. Sú nimi Jozef Majerniček, Milan Malast a Peter Valigurský. Všetkým venujeme druhé vydanie knihy Návraty dávnych Vianoc od Pavla Mišenka. Darček si môžu vyzdvihnúť v redakcii ĽN.

Všetkým ďakujeme a veríme, že aj v budúcom roku budeme môcť opäť vzhliadnuť zaujímavé fotografie a odmeniť aktívnych prispievateľov a fanúšikov histórie.


red.

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 47,48 (14. december 2022)

bottom of page