top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

FOTO Kedysi a dnes

Porovnávajme premeny miest a obcí! Súťaž s Ľubovnianskymi novinami, kde hľadáme porovnania lokalít na fotografiách, pokračuje. Posielajte snímky – minulé i súčasné! Najaktívnejších prispievateľov odmeníme v závere roka.Dnes vám prinášam pohľad na už neexistujúci drevený most cez rieku Poprad na rovnomennej ulici v Starej Ľubovni. „Historická snímka je zaznamenaná neznámym autorom na pohľadnici v mojom archíve, ktorú poslal vojak z vojenčiny v Podolínci 23. júla 1923 cez poštu Podolínec. Je písaná v českom jazyku a bola zaslaná na Moravu,“ pripísal nám cenné informácie majiteľ pohľadnice Jozef Majerniček. 

Pohľad súčasného mosta, ktorý nahradil pôvodný drevený most so zastrešením, odfotil z pravého brehu rieky z východnej strany. „Keďže v čase vyhotovenia snímky bolo sucho a prietok rieky bol minimálny, pri druhom zábere je vidieť drevené koly, ktoré je stále badať pod mostom v smere na Podsadek,“ dodal vášnivý zberateľ historických cenností. 


red.

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 37 (5. október 2022)
bottom of page