top of page
  • Writer's picturePhDr. Eva Halamová

Doplnia sa lampy na uliciach

Updated: Jul 28, 2020


V rámci RPM je tento rok vyčlenená suma 20 tisíc eur aj na verejné osvetlenie. Kde teda v meste pribudne?


Prioritou číslo jeden je park na Námestí generála Štefánika, kde sa konajú kultúrne podujatia. Počas jarmoku alebo vianočných trhov je tam už podvečer dosť tmavo, preto tam chceme doplniť dve až tri stĺpy verejného osvetlenia, a tým park presvetliť. Dopĺňať tiež budeme päť svetiel na Ulici tatranskej, z Okružnej ulice smerom dole na Komenského,“ prezradil niektoré z vybraných lokalít prednosta MsÚ Aleš Solár. Nepovšimnuté ale nezostanú ani ďalšie časti mesta. „Nové svetlá pribudnú aj na Ulici 17. novembra (od tržnice ku gymnáziu smerom k Domu kultúry), vymenené budú aj dve svietidlá pri parkovisku pred mestským úradom a ak nám zvýšia financie, malo by byť osvetlené aj parkovisko na novom cintoríne,“ doplnil riaditeľ VPS Ľubomír Krett.

osvetlenie priechodu na Mýtnu

Dlho očakávaný priechod pre chodcov, vrátane jeho osvetlenia najnovšou technológiou, stihne v smere na Mýtnu ulicu spoločnosť VPS v priebehu pár týždňov. Celková suma akcie je 5 tisíc eur.


Lepšie vidieť bude aj na priechody pre chodcov. „Konkrétne na ceste 1. triedy na Mýtnu ulicu, kde sa robil minulý rok chodník. Tam chceme priechod pre chodcov cez hlavnú cestu doplniť a osvetliť ho,“ potešil obyvateľov tejto časti mesta A. Solár. Ako dodal Ľ. Krett, „priechod bude osvetlený dvoma svietidlami, v ktorých je zabudovaná LED technológia. Svietidlá aj technológia boli pritom vyrobené podľa najnovších požiadaviek, a tak budeme mať takúto novinku v podstate prví na Slovensku. Samozrejme, ak sa v rámci mestského rozpočtu plánovaného na verejné osvetlenie zvýšia finančné prostriedky, je možné ešte svetlá, kde to bude potrebné, v priebehu roka doplniť.


Comments


bottom of page