top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Peter Rindoš

Hodnotenie hlásnych trúb: Ľubovnianske noviny na 14. mieste rebríčka

Updated: Mar 17, 2022

Ľubovnianske noviny sa podľa Transparency International Slovensko (TIS) nachádzajú v hodnotení prínosu a objektivity medzi najlepšími v krajine. Naše periodikum obsadilo spomedzi 84 radničných novín štrnáste miesto a zaznamenalo doteraz najvyšší percentuálny index Benefit, ktorý preukazuje prínos tlačovín. K ďalšiemu zlepšeniu môžete prispieť aj vy.

TIS zameraná na problémy s korupciou a transparentnosťou vyhotovovala rebríček celkovo po tretíkrát. Jeho zverejnenie načasovala v tomto roku, kedy nás čakajú komunálne voľby. Projekt má príznačný názov Hlásne trúby. „Zameriava sa na problematiku zneužívania vydávaných periodík na samoúčelnú propagáciu politického vedenia samospráv, namiesto účelného objektívneho informovania občanov o miestnych záležitostiach, problémoch a plánoch miestnej politiky,“ vysvetľujú autori o svojom zámere na webe www.hlasnetruby.transparency.sk.


V kraji nás preskočil iba Prešov

Celoslovenský rebríček s indexom 76,93 percenta ovládlo košické periodikum V skratke. Za ním nasledujú Radničné noviny z Banskej Bystrice, na treťom mieste je Prešovský magazín. V prvej desiatke sa nachádzajú aj štyri periodiká z Bratislavy, ďalej Hlohovec, Martin a Pezinok. Pred Ľubovnianskymi novinami s indexom 60,37 percenta skončili ešte noviny z Nitry, z Košíc a opäť z Bratislavy. V lepšej časti rebríčka z miest v kraji skončil Spravodajca zo Sabinova (23.), mesačník Poprad (34.) i hlásnik z Vranova. Polovicu na zozname uzatvárajú na 42. mieste noviny v Levoči. Až na 71. mieste skončili noviny v Kežmarku a na predposlednom, 83. mieste Humenské noviny.


Kritériá hodnotenia

Autori projektu pri jednotlivých periodikách posudzovali viaceré údaje. Týkali sa najmä obsahu a samotného vydávania. Porovnávali napríklad veľkosť politickej a zároveň aj alternatívnej plochy, ktorá by mala obsahovať kritické myslenie k politike radnice. V rámci kritérií zisťovali počet zmienok i fotiek o vedení samosprávy, ale i veľkosť reklamy.

Ľubovnianskym novinám autori projektu vytkli najmä málo priestoru o budúcich rozhodnutiach radnice, aby ich mohla verejnosť prípadne intenzívnejšie pripomienkovať. Prekážala tiež čiastočná absencia podpisov celých mien autorov pod niektorými článkami.


Nezávislé redakčné rady deklarovali iba štyri samosprávy

TIS pri radničných novinách zisťovala aj zriadenia redakčných rád. Tú má podľa najnovších zistení 70 percent vydavateľov zo samospráv. Zostavovatelia Hlásnej trúby však zároveň konštatujú, že „dnešné rady majú stále ďaleko od nezávislosti“. Ich zloženie z odborníkov deklarovali iba v štyroch samosprávach. Ľubovnianske noviny v súčasnosti takýto orgán nemajú.

Pri vytváraní redakčných rád TIS odporúča držať sa českého modelu, ktorý spísalo tamojšie združenie Oživení. Okrem iného v ňom konštatuje opatrenie, aby členom redakčnej rady nebol žiaden člen z mestskej rady. O prípadnej úvahe zriadiť v budúcnosti redakčnú radu aj pri našich tlačovinách sme sa s požiadavkou transparentnosti obrátili na TIS, na odpoveď čakáme.


Posielajte tipy a vecné komentáre

Ak chcete prispieť k ešte lepšej objektivite a vyváženosti našich tlačovín, posielajte nám svoje námety, postrehy, ale i kritické názory na noviny@lms.sk. Vecné záležitosti, ktorých súčasťou je aj občianska polemika, spravidla uverejníme.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

rok 2021

60,37 % index prínosu, 14. miesto z 84 periodík

rok 2018

50,83 % index prínosu, 46. miesto z 86 periodík

rok 2016

53,53 % index prínosu, 10. miesto z 83 periodík


Foto: ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 9 (9. marec 2022)Comments


bottom of page