• Redakcia ĽN

Ľubovnianska literárna škola má na Slovensku zvuk

Ľubovniansky literárny klub (ĽLK) oslavuje 25. výročie svojho vzniku. V januári 1995 sa v Ľubovnianskej knižnici stretla hŕstka nadšencov, aby sa dohodli na spôsobe fungovania klubu. Hlavnou iniciátorkou bola vtedajšia riaditeľka ĽK Mária Hnatková. 20. januára sa uskutočnilo prvé stretnutie ľubovnianskych autorov. Za 25 rokov pomyselnými bránami tvorivosti prešli desiatky mladých básnikov, prozaikov, milovníkov literatúry.


25 ROKOV

ĽLK pracoval pri Ľubovnianskej knižnici, Ľubovnianskom osvetovom stredisku a Centre voľného času (CVČ)v Starej Ľubovni. V ostatných rokoch je sídlom klubu Základná umelecká škola Jána Melkoviča. Je to prirodzené, pretože tam sa sústreďuje najviac mladých talentov, ktoré navštevujú literárno-dramatický odbor zameraný na vlastnú literárnu tvorbu (pravdepodobne jediný na Slovensku). So všetkými organizáciami a inštitúciami však úzko spolupracuje. Pri začiatkoch formovania podal klubu pomocnú ruku Spišský literárny klub (najmä spisovatelia Ján Petrík a Peter Karpinský). A dodnes s klubom spolupracujú! Počas fungovania klubu vyšli tri zborníky literárnych prác: Myšlienky v labyrinte (1995, publikovalo v ňom 8 autorov), A nefúkajte mi do myšlienok, s prílohou Ako keď zašliapneš slimákovi ulitu (2000, 18 autorov), Dnes ti poviem tajomstvo (2006, 19 autorov). Všetky tri ilustrovala Anna Dragannová. Do tlače je pripravený štvrtý zborník Prezliekanie sa do nového svet(r)a. Svoju poéziu v ňom odprezentuje až 50 autorov – 25 „zrelých“ básnikov a 25 nových hlasov. Doplnený bude ilustráciami výtvarníkov, ktorí sú 21 rokov zoskupení okolo aktivity Súhvezdie umenia a s ktorými ĽLK zdieľal v svojich začiatkoch spoločnú klubovňu v CVČ.


ÚSPECHY

Členovia ĽLK získali stovky najvyšších ocenení na celoslovenských i medzinárodných súťažiach (len za rok 2019 ich bolo takmer 220). Spomenieme aspoň Medziriadky, Básne CZ/SK, Literárny Kežmarok, Literárny Zvolen, Wolkrova Polianka, Cena Rudolfa Fabryho, Poetická Ľubovňa, Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, Literárna Senica Ladislava Novomeského, Sen o Karpatoch (Poľsko), Mladá Vilenica (Slovinsko)... Publikovali v zborníkoch zo súťaží, v literárnych časopisoch, v rozhlase i televízii. Kataríne Adamovskej (Ďaďovskej), Marike Papež (Smoroňovej) či Nine Kollárovej vyšli zbierky poézie. Lucia Čandíková Paraličová, Janka Imrichová (Piknová), Nina Kollárová sa úspešne venujú rozvoju detskej tvorivosti. Marika Smreková založila v Starej Ľubovni tradíciu známeho medzinárodného festivalu UM UM. Mnohí členovia sa úspešne venujú písaniu textov piesní či pracujú v redakčných radách školských časopisov... Alebo sú redaktormi v rozhlase, televízii, časopisoch, novinách. Svoju tvorbu pravidelne prezentujú na významných podujatiach v rámci mesta i Slovenska (Vansovej Lomnička, Poetická Ľubovňa, Dúha, Cena Vojtecha Zamarovského, UM UM, Dni Jána Melkoviča...).


Eva Kollárová, vedúca Ľubovnianskeho literárneho klubu:

- Som rada, že už celých 25 rokov mám tú česť tento klub viesť.

Spomínam na všetkých členov, ktorí dlhšie alebo aspoň chvíľku pobudli a vybrali sa vlastnou cestou hľadania... Spomínam na všetky stretnutia, kde sa čítala a rozoberala vlastná literárna tvorba, na sústredenia klubu vo Vyšných Ružbachoch, v Mníšku nad Popradom – časť Kače (na základni CVČ, kde sme si sami varili). Na všetky absolvované letné školy poézie v rámci Múzy i Medziriadkov, na neopakovateľné vyhodnotenia súťaží v rámci Slovenska i za jeho hranicami...

Mladých ľubovnianskych autorov poznajú po celom Slovensku, ale doma ich tvorbu málokto čítal či počul... Preto sa pri príležitosti 25. výročia fungovania klubu snažíme poéziu viac priblížiť obyvateľom a návštevníkom Starej Ľubovne prostredníctvom živých čítačiek, videonahrávok vlastnej tvorby na sociálnych sieťach, „schránkovaním“ poézie, rozdávaním poézie v školách. Najbližšie členovia ĽLK predstavia svoju tvorbu o horách a prírode na festivale horských filmov ZDRUFF v kine TATRA či v miestnom klube dôchodcov. Vyvrcholením aktivít bude prezentácia nového zborníka v decembri.

Peter Karpinský v recenzii k zborníku napísal:

- Po dvadsiatich piatich rokoch fungovania Ľubovnianskeho literárneho klubu už dokonca možno uvažovať o akejsi „ľubovnianskej literárnej škole“, a hoci diela autoriek a autorov publikované v zborníku sa vyznačujú maximálnou svojskosťou, predsa len ich čosi spája, čosi neuchopiteľné a nepomenovateľné. Niečo, čo je možno ovplyvnené vzájomnou konfrontáciou tvorby, prípadne atmosférou či geniom locci, ktorý vládne v Starej Ľubovne a jej okolí.

Foto: archív ĽLK


Prezentácia vlastnej tvorby na Poetickej Ľubovni 2020


Na vyhodnotení Literárneho Kežmarku 2020


Medziriadky 2020


Prezentácia zbierky Mariky Papež (Smoroňovej)

Prihláste sa na odber našich

e-mailových správ

  • White Facebook Icon

Ochrana osobných údajov | © 2020 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | S podporou bajan.sk