top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Zlaté srdce odovzdali aj Janke Lukáčovej

Updated: Jul 31, 2020


20181018_121523

Najvyššie ocenenie – Zlaté srdce, bolo uplynulý týždeň v Banskej Bystrici odovzdané 10-tim členom Združenia Zborov pre občianske záležitosti (ZPOZ) Človek človeku Slovenskej republiky a medzi ocenenými bola aj Janka Lukáčová, dlhoročná stálica tunajšieho ZPOZu.


Vo štvrtok 18. októbra tak v rámci slávnostného seminára pri príležitosti 65. výročia vzniku zborov ocenili tých, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o ich rozvoj a fungovanie. To, že sa medzi nimi ocitla aj Staroľubovnianka, nebolo prekvapením pre tých, ktorí poznajú jej zanietenosť v kultúrnej oblasti, pre ňu samotnú ale áno. „Nečakala som to a som nesmierne šťastná,“ povedala skromne ocenená, ktorú mnohí v meste poznajú ako distingvovanú dámu s veľkým citom pre poéziu, kvetinové aranžmány počas slávnostných cirkevných (za mienku stojí fakt, že svojím recitátorským vkladom prispela aj k vyprevadeniu už 36-tich novokňazov) i iných udalostí a hlavne zanietenú členku ZPOZ, v ktorom pôsobí od roku 1966. A to s malými prestávkami (aj nútene kvôli náboženskému presvedčeniu) až do dnešných dní. „Je to pre mňa vzpruha do života, veľká sila, radosť a zároveň možnosť sebarealizácie. Nebyť ZPOZov, tak neviem, ako by som zvládala aj ťažké životné situácie,“ vyznala sa J. Lukáčová k účinkovaniu v zbore, ktoré ale stojí aj obetovanie voľného času. Kto ju priviedol k poézii a všetkého krásnu okolo toho, to sa dozviete v  Ľubovnianskych novinách č. 39, ktoré sú v predaji do 30. októbra.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov.  


Comments


bottom of page