top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Zdravie Slovákov: chorľavieme viac, starneme rýchlejšie

Už pred pandémiou to s naším zdravím nevyzeralo dobre. V súčasnosti, podľa Zdravotného profilu Slovenska za rok 2021, ktorý za každú členskú krajinu monitoruje Európska komisia, je situácia, žiaľ, ešte alarmujúcejšia.


COVID-19 pripravil vo svete o život milióny ľudí. Aj kvôli pandémii sa v roku 2021 dosiahla na Slovensku rekordná úmrtnosť, zomrelo až 73-tisíc ľudí, 20-tisíc z nich vinou koronavírusu. V okrese Stará Ľubovňa okolo 190. Slovensko má však celkovo jednu z najvyšších mier úmrtnosti v EÚ.


Prevencia je dôležitá

V priemere žijú ženy na Slovensku takmer o sedem rokov dlhšie ako muži: 80,4 roka v porovnaní so 73,5 roka. Možno je to aj tým, že podľa štatistík chodia ženy častejšie na preventívne prehliadky. Najčastejšou príčinou smrti zostávajú u nás kardiovaskulárne ochorenia, aj miera úmrtnosti na rakovinu patrí u nás medzi najvyššie v EÚ (najmä rakovina pľúc a hrubého čreva). Aj preto bol v roku 2018 prvýkrát prijatý Národný plán boja proti rakovine s cieľom dosiahnuť pokrok v oblasti prevencie. Negatívne sú aj zistenia, že zatiaľ čo vo väčšine krajín spotreba alkoholu a tabaku u dospelých za posledné desaťročie klesla, na Slovensku zostala rovnaká. Miera obezity u mladistvých a dospelých Slovákov bola napr. v roku 2019 tiež vyššia ako vo väčšine krajín EÚ.

Kvôli pandémii však mnohí zanedbali svoje zdravie, alebo sa po prekonaní koronavírusu potýkajú s  následkami, čo môže ešte zhoršiť ich chronické ochorenia. Odborníci očakávajú aj nárast novodiagnostikovaných ochorení, a to z dôvodu útlmu bielej medicíny a tiež podcenenia či odkladu preventívnych prehliadok.Chorobám radšej predchádzajme

Preventívne prehliadky nám môžu zachrániť život. Doslova. Mnohé ochorenia totiž začínajú nenápadne a infarkt, mozgová príhoda či cukrovka sú už len vyústením mnohých príznakov, ktoré prebiehali mesiace či roky predtým nenápadne. Našťastie, k dispozícii máme bezplatné preventívne prehliadky, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

V súčasnosti sa zdravotné poisťovne pretekajú v preplácaní rôznych benefitov svojim poistencom, či už sú to benefity na lieky, zubné ošetrenia, okuliare, a podobne. Ich získanie má okrem viacerých aj jednu dôležitú podmienku – absolvovanie všetkých preventívnych prehliadok.Na aké preventívne prehliadky majú u nás dospelí nárok? 

U všeobecného lekára 
Podľa štatistík ročne absolvuje túto prehliadku asi iba tretina poistencov na Slovensku, najviac sú to seniori nad 60 rokov. Nárok na ňu máte raz za 2 roky, darcovia krvi raz za rok.  Zahŕňa kompletné vyšetrenie, kontrolu tlaku krvi, hmotnosti, vyšetrenia moču, krvného obrazu, pečeňové testy, atď. Poistenci nad 40 rokov majú nárok na vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov a EKG srdca. Poistenci nad 50 rokov a osoby s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka majú nárok na preventívne vyšetrenie raz za 2 roky – test na okultné krvácanie. 
 
Gynekologická
Ženy od 18 rokov alebo prvého tehotenstva majú k dispozícii kompletné gynekologické vyšetrenie zamerané na včasnú diagnostiku. Súčasťou je aj skríning rakoviny krčka maternice – ženy vo veku 23 – 64 rokov, skríning rakoviny prsníka – ženy vo veku 40 – 69 rokov, ultrasonografia prsníkov – raz za dva roky. Počas tehotenstva nechýba preventívna starostlivosť každý mesiac a tiež 6 týždňov po pôrode.
 
Stomatologická
Dospelí majú nárok na jednu preventívku ročne, tehotné dvakrát za to isté tehotenstvo. 
  
Urologická
Muži nad 50 rokov – raz za 3 roky, muži od 40. roku, ak sa v ich prvostupňovom príbuzenstve vyskytol  karcinóm prostaty – raz za 3 roky alebo častejšie.
 
Gastroenterologická
Na preventívnu prehliadku konečníka a hrubého čreva kolonoskopom majú nárok poistenci nad 50 rokov – raz za 10 rokov,  poistenci s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka  (bez ohľadu na vek) – pri negatívnej prvej prehliadke sa robí v 5-ročných intervaloch.
 
Viac informácií zistíte vo svojej zdravotnej poisťovni, rovnako aj benefity súvisiace s preventívnymi prehliadkami, ktoré sa môžu medzi jednotlivými poisťovňami líšiť. 

Dagmar Baluchová, foto: ilustračné, archív ĽMS

Článok bol naplánovaný v Ľubovnianskych novinách č. 17 (4. máj 2022)

Opmerkingen


bottom of page