top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Zaujímavý projekt vyvrcholil študentskou výmenou v Starej Ľubovni

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni sa v uplynulých troch rokoch aktívne zapojilo do medzinárodného projektu v rámci výmenného programu Erasmus+. Vďaka grantovej schéme Európskej únie pre medzinárodné partnerstvá škôl dostali študenti a pedagógovia jedinečnú príležitosť spolupracovať so zahraničnými školami, ktoré v ostatnom čase navštívili.

Projekt s názvom UNESCO Culture ambassadors vyvrcholil mobilitou v Starej Ľubovni. Pre účastníkov z portugalského mesta Guimarães, španielskej Bazy, tureckého Karabüku a litovského Vilniusu tu bol v poslednom aprílovom týždni pripravený bohatý program.

Ciele projektu zameriavali pozornosť študentov na poznanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva zúčastnených krajín, jeho ochranu i zachovávanie tradícií. Participanti si v priebehu týždňa užívali krásy mesta i regiónu. „Mobilita, ktorá združila kultúrnych ambasádorov, bola odrazom ducha programu Erasmus+. Naša slovenská hosťovská škola sa venovala organizácii s vášňou, plným nasadením a láskou. Ukázali nám svoje dedičstvo, kultúru, spôsob života,“ povedala o výmene pedagogička zo Španielska María de Diego Yagüe. „A všetko sa odohrávalo vďaka škole s úžasnou rodinnou atmosférou,“ dodala.


Okrem práce na audiovizuálnych digitálnych výstupoch hostia absolvovali pestrý sprievodný program. Spoznávali dominanty Starej Ľubovne. Študenti gymnázia sa stali ich sprievodcami pri prehliadke Ľubovnianskeho hradu či skanzenu. Participanti strávili spoločný čas v Tatrách, v Pieninách. Raftovali na Dunajci, prezreli si Beliansku jaskyňu. Z pamiatok zapísaných do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO na Slovensku navštívili historické centrum Bardejova a drevený kostolík v Hervartove. „Bolo pre mňa poctou navštíviť takú krásnu krajinu, akou je Slovensko. Hory priam vyrážajú dych. Zažila som mnoho zaujímavých a zábavných exkurzií. Ďakujem veľmi pekne za vašu pohostinnosť a dúfam, že niekedy na Slovensko ešte prídem,“ zhodnotila projektový týždeň Darija, študentka z Litvy.


Nevšednými boli pre hostí workshopy zamerané na tradičné slovenské remeslá. Vďaka kooperácii s Ľubovnianskym múzeom si vyskúšali drotárstvo a pán Gallík z Lackovej im zas predstavil umenie košikárstva. Výnimočným zážitkom bol slávnostný večierok, počas ktorého sa účastníci zabávali spolu s členmi hosťovských rodín v príjemnej atmosfére, ktorú vytvorila kapela Jána Jendrichovského Srdcovka. Projektových partnerov cirkevného gymnázia v rámci oficiálneho prijatia srdečne privítal aj primátor mesta Ľuboš Tomko.

Keďže mobilita na Slovensku bola poslednou v poradí, prišiel čas aj na bilancovanie. „Všetky absolvované aktivity prispeli nielen k rozvoju komunikačných zručností, ale posilnili aj občianske povedomie študentov ako budovateľov spoločnosti založenej na rešpekte, tolerancii, prijatí a porozumení druhým,“ zhodnotila prínosy Carla Rocha, učiteľka z Portugalska. Jednotliví aktéri sa síce rozlúčili, no priateľstvá a spolupráca ostávajú. „Projekt partnerstva škôl nám pomohol vidieť a spoznať, čo vzácne a krásne predkovia v jednotlivých krajinách vytvorili. Privádza nás to k úcte a obdivu k iným kultúram, krajinám. Zároveň sme mohli spoznávať partnerské školy, inšpirovať sa u nich príkladmi dobrej praxe. Máme k nepoznanému často predsudky, skúsenosť a osobný kontakt ale dokáže predsudky premeniť na rešpekt a v našom prípade aj blízke vzťahy a priateľstvá,“ povedal riaditeľ Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša Pavol Chmeliar.

INZERCIA - ĽN 51/2023

Comments


bottom of page