top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Za výnimočný sobáš viac eur

Updated: Jul 1, 2020


20190624_102645

Po siedmich rokoch prichádza zmena poplatku za civilný sobáš mimo obradnej siene MsÚ v Starej Ľubovni. Kým od roku 2012 si snúbenci za takýto sobáš priplatili 150 eur, teraz ich to bude stáť 200, resp. 250 eur. Vyššia suma platí pre delegovaných, teda takých, keď ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode a tu patrí Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Hraničné, Kremná.


Zvýšenie poplatku predložila radnica na ostatnom zasadnutí poslancov. „Je potrebné zabezpečiť miesto sobáša, a tým mestu vznikajú ďalšie náklady – prenos symbolov, zabezpečenie štátneho znaku na miesto sobáša, doprava matrikára, sobášiaceho, členov ZPOZ-u, náhrada za čas strávený prepravou a pod.,“ vysvetlila Katarína Železníková, vedúca odd. vnútornej správy a služieb obyvateľstva MsÚ. K tejto sume sa priráta aj 70 eur, je to bežný správny poplatok. A svoje náklady si ešte môže zohľadniť aj prenajímateľ priestorov, tento poplatok si určuje majiteľ nehnuteľnosti, v ktorej sa obrad uskutoční (napr. hrad, skanzen, …).

Čo všetko môže ale matričný úrad povoliť mimo štandardného obradu, sa dozviete v ĽN č. 25, ktoré bude v predaji do 1. júla.


Foto: Jaro Pavlík


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov. Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN.


Comentários


bottom of page