top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Za sobáš mimo obradnej siene si bude treba priplatiť

Updated: Jul 1, 2020


mesto 1

Po siedmich rokoch prichádza zmena poplatku za civilný sobáš mimo obradnej siene MsÚ v Starej Ľubovni. Kým od roku 2012 si snúbenci za takýto sobáš priplatili 150 eur, teraz ich to bude stáť 200, resp. 250 eur. Vyššia suma platí pre delegovaných, teda takých, z ktorých ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode a tu patrí Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Hraničné, Kremná.

Zvýšenie poplatku predložila radnica na ostatnom zasadnutí poslancov. „Treba zabezpečiť miesto sobáša, a tým mestu vznikajú ďalšie náklady – prenos symbolov, je potrebné zabezpečiť štátny znak na miesto sobáša, dopravu matrikára, sobášiaceho, členov ZPOZ-u, náhradu za čas strávený prepravou a pod.,“ vysvetlila Katarína Železníková, vedúca právneho odd. a služieb obyvateľov mesta MsÚ. K tejto sume sa priráta aj 70 eur, je to bežný správny poplatok. A svoje náklady si ešte môže zohľadniť aj prenájomca priestorov, tento poplatok si určuje majiteľ nehnuteľnosti, v ktorej sa obrad uskutoční (napr. hrad, skanzen, …) Dodať ale treba, že takýchto sobášov nie je veľa, v uplynulom roku si mimo obradnej siene povedali svoje áno dva páry snúbencov. Celkovo od roku 2013 bolo šesť takýchto sobášov. Pripomenúť ale treba, matričný úrad nemusí povoliť akýkoľvek „úlet“ snúbencov. „Musí zabezpečiť slávnostnú a dôstojnú podobu zvoleného miesta. Pri posudzovaní iného vhodného miesta na uzavretie manželstva matričný úrad vychádza z kritérií: vážnosť, verejnosť, slobodné rozhodnutie, slávnostný spôsob vykonania obradu,“ vysvetlila K. Železníková. Výnimka môže nastať iba v prípade, ak jeden snúbencov priamo ohrozený na živote, manželstvo možno uzavrieť pred ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste (napr. aj v nemocnici), v tomto prípade sa povolenie nevyžaduje.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 25 (25. jún 2019)


Štatistické údaje sobášnej matriky – Stará Ľubovňa:


2013 2014 2015 2016 2017 2018 spolu

Počet sobášov 90 103 109 101 136 123 662

Cirkevné 67 81 91 71 106 100 516

Civilné 23 22 18 30 30 23 146

Sobáše s cudzincom 4 9 10 3 5 10 41

Delegované sobáše 3 3 9 6 21

Sobáše mimo úradnej

miestnosti 1 1 1 1 2 6


Commenti


bottom of page