top of page
  • Peter Rindoš

Začala vakcinácia líšok. Posledné prípady besnoty sú z okresu Stará Ľubovňa

Updated: Apr 10, 2021

V týchto dňoch začali za pomoci lietadiel zhadzovať prípravky proti besnote líšok. Ministerstvo pôdohospodárstva preto upozorňuje na opatrnosť, keďže v pandemickom čase sa v prírode pohybuje viac ľudí. Medzi vybranými lokalitami je aj región Starej Ľubovne a okolia, kde boli u líšok zaznamenané posledné prípady besnoty na Slovensku.

Plošnú vakcináciu avizuje ministerstvo v období od siedmeho do 18. apríla. „Na orálnu vakcináciu líšok proti besnote bude použitá vakcinačná návnada Lysvulpen por. a. u. v. v celkovom počte 363 898 vakcinačných návnad. Zmes je naplnená do plastikových toboliek (blistrov), ktoré sú obalené návnadovou hmotou. Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie. Vakcinačné návnady sú v čase aplikácie v zmrazenom stave. Aplikácia je vykonávaná plošne leteckou pokládkou,“ povedal Daniel Hrežík, hovorca ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.


DO PRÍRODY OPATRNEJŠIE

Návnada pre líšky je pri bežnom zaobchádzaní neškodná. „Ak sa obsah blistra dostane na ruky, je potrebné ruky ihneď umyť vodou a mydlom. Ak sa dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, treba okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie. V prípade nálezu vakcinačnej návnady sa treba vyvarovať manipulácii s ňou a urýchlene opustiť miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej stopy, ktorá by mohla líšku odradiť od príjmu vakcinačnej návnady,“ poznamenal D. Hrežík.

Opatrnosti nie je podľa ministerstva dosť, najmä v súčasnej, pandemickej dobe. V prírode totiž výrazne stúpol počet návštevníkov. „Ministerstvo preto apeluje na občanov s prosbou, aby svoj pohyb v uvedených lokalitách aplikácie návnad na pár dní obmedzili a zdržiavali sa viac v blízkosti zastavaného územia, aby mohlo dôjsť k úspešnej vakcinácii. Obozretní by sme mali byť najmä pri prechádzke so svojimi psami v prírode.“


Z OKRESU TRI PRÍPADY

Orálna vakcinácia líšok proti besnote sa na Slovensku úspešne realizuje od roku 1994. Odvtedy bola síce besnota zaznamenaná viackrát, ale v únosnej miere. Naposledy v roku 2015, kedy zistili päť prípadov nákazy, pričom až tri pochádzali z okresu Stará Ľubovňa, presnejšie z obcí Plaveč, Haligovce a Veľký Lipník. Od roku 2018 má Slovensko oficiálne štatút krajiny bez výskytu besnoty. Vakcinácia líšok sa vykonáva vzhľadom na nákazovú situáciu v susedných krajinách Poľsko a Ukrajina. Aj preto sa bude realizovať iba na celom východe Slovenska a v časti Žilinského kraja. Pokládka bude vykonaná z letiska Poprad.


ilustračné foto: pixabay.com, archív


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 13 (7. apríl 2021)

Comments


bottom of page