top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Z regiónu: Zmenšili bocianie hniezdo

Updated: Jul 2, 2020


hniezdo 1

Bocianie hniezdo nadobudlo na komíne materskej školy v Novej Ľubovni neprimeranú veľkosť. Odbremenili ho približne o 400 kilogramov materiálu. Zmenšilo sa teda skoro o polovicu.


Narušená stabilita hniezda na komíne MŠ začínala ohrozovať budovu, ale aj škôlkarov a okoloidúcich ľudí. Priveľké hniezdo však nevyhovovalo ani bocianom. „Minulý rok sa bociany nezahniezdili, pretože už voľným okom bolo zrejme, že hniezdo je plné nežiaducich nánosov zeminy a rastlín, ktoré bránili ich hniezdeniu. Na podnet občanov obce sme si tento rok už na to chceli dať pozor,“ povedala starostka Novej Ľubovne Júlia Boďová.

foto (Anna Konkoľová)

Viac sa o úprave hniezda dočítate v  ĽN č. 11, ktoré bude v predaji do 26. marca.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov.   Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN.


Comments


bottom of page