top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Z regiónu: Postavili novú telocvičňu

Updated: Jun 29, 2020


region 1

V Šarišskom Jastrabí sa dočkali svojej prvej telocvične.„Niekoľko rokov sa u nás ako v jednej z mála obcí v okolí nepodarilo postaviť telocvičňu. Preto sme sa s tým rozhodli niečo urobiť a v roku 2018 sme začali s jej výstavbou,“povedal starosta obce Ľubomír Rešetár.

Model telocvične je zo železnej konštrukcie a je potiahnutá dvojvrstvovým plášťom, ktorý je vo vnútri nafukovaný vzduchom, a teda disponuje určitými izolačnými vlastnosťami. „Telocvičňa je schopná prevádzky celoročne, je tam vykurovanie v šatniach aj v hale. Bočné steny sa dajú otvárať, hlavne teda kvôli vetraniu a najmä v lete pri horúcich dňoch budeme môcť dobre prevetrať,“ozrejmil Ľ. Rešetár. Hracia plocha telocvične je veľká okolo 16 m na šírku a 30 m na dĺžku. Telocvičňu postavili hneď vedľa školy a v budúcnosti plánujú dobudovať prechod v podobe spojovacej chodby, aby sa deti nemuseli prezúvať a presúvať sa do telocvične po vonku najmä v zime. „Celková výstavba nás vyšla zhruba na 420 tisíc eur, z toho 150 tisíc sme získali ako dotáciu z ministerstva školstva a zvyšok sa financoval z úverových zdrojov obce,“doplnil starosta.


foto (OcÚ Š. Jastrabie)


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 33 (10. september 2019)


Comments


bottom of page