top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Z regiónu: Plaveč – Hasiči vybavení potrebnou technikou

Updated: Jul 10, 2020


Hasici - pLavec

Sedemnásty september – deň, na ktorý hasiči v Plavči dlho čakali. Zástupkyňa spoločnosti Falck Academy, s.r.o., Košice, inštruktorka prvej pomoci Anna Musalová odovzdala a zároveň preškolila členov Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) Plaveč na používanie Automatického externého defibrilátora – AED.


Tento prístroj tak zaradil Hasičský zbor obce Plaveč medzi pár organizácií, ktoré ho majú zaradený do svojej výbavy v rámci Prešovského kraja. „V okrese Stará Ľubovňa patríme medzi jednu z prvých organizácií, ktorá AED má vo svojom vlastníctve. Naši trinásti členovia zdravotného družstva, ktoré vedie a školí zdravotnícky záchranár s dlhodobou praxou v záchrannej službe, tak môžu v prípade náhleho zlyhania srdca a nedostupnosti vozidiel RZP a RLP byť vyslaný k takejto udalosti a výrazne zvýšiť šancu postihnutého na prežitie. Pomôže nám to aj skvalitniť naše služby pri zdravotnom zabezpečovaní akcií rôzneho charakteru,“ povedal Ľubomír Kober, veliteľ DHZO. Automatický externý defibrilátor – AED je zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja sa dá obnoviť správny srdcový rytmus. AED zanalyzuje stav pacienta a v prípade potreby použije elektrický výboj. Vo vyspelých krajinách je už štandardom, že sú tieto prístroje k dispozícii v nákupných centrách, úradoch a všade tam, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí. „Treba si uvedomiť, že bez prísunu kyslíka nenávratne odumierajú mozgové bunky už po štyroch minútach a po desiatich hrozí smrť. Pri záchrane človeka, ktorého postihlo zlyhanie srdca, hrá preto najväčšiu úlohu čas a za najúčinnejšiu terapiu sa považuje včasná defibrilácia a vtedy môže pomôcť automatický externý defibrilátor,“ doplnila A. Musalová. Vedeniu DHZO Plaveč sa zaradením tohto prístroja podarilo naplniť všetky úlohy, ktoré si stanovilo na začiatku roka 2017 a posunulo sa tak medzi elitu dobrovoľných hasičov na Slovensku.


Foto: Archív DHZO


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 36 (10. október 2017)


Comentários


bottom of page