top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Zápisy milo prekvapili základné školy v meste

Updated: Jul 14, 2020


zapis

Začiatok apríla sa v základných školách v Starej Ľubovni niesol v znamení veľkej udalosti – zápisov do prvých ročníkov. Výsledné čísla sú tu pre všetky školy mimoriadne dôležité. Viac žiakov rovná sa viac peňazí a v časoch, keď už sa rodičia nemusia držať vyslovene svojich obvodov, treba o prvákov aj zabojovať. Ako sa však ukázalo, školy u nás môžu byť nateraz spokojné.


Najväčšia ZŠ v meste na Komenského ulici je spokojná, zapísalo sa tu 73 detí a dokonca ešte rátajú s tými, ktoré prídu na zápis v náhradnom termíne, pretože sa nenachádzajú v mieste trvalého bydliska. Riaditeľka ZŠ na Komenského ul. Alžbeta Chamillová vyjadrila spokojnosť a aj napriek tomu, že v tomto roku bol v ich obvode výrazný pokles detí v predškolskom veku, v septembri otvoria tradične tri triedy. „Sme veľmi spokojní a ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám dali dôveru a vybrali si pre svoje dieťa práve našu školu. Dôkazom toho je aj to, že v tomto školskom roku sme zapísali 15 detí mimo rajonizácie kmeňovej školy,“ dodala riaditeľka. Na deti mimo obvodu a dokonca aj z okolitých obcí sa už tradične spoliehajú aj v ZŠ na Levočskej ulici, riaditeľ Peter Höger hlási 49 zapísaných detí, a teda spokojnosť. V septembri tak môžu otvoriť opäť dve triedy. Základná škola Za vodou môže rátať so 17-timi budúcimi prvákmi, riaditeľ Rastislav Vitkovský zatiaľ plánuje s otvorením jednej triedy nováčikov, aj keď, samozrejme, do septembra sa môže všeličo zmeniť. A to nielen čo sa počtu prvákov týka, ale aj avizovanej zmeny zriaďovateľa. O túto školu na sídlisku Východ prejavila záujem akciová spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien so sídlom v Nemecku a o tejto radikálnej zmene budú poslanci rozhodovať zrejme už 4. mája na riadnom mestskom zastupiteľstve. V špecifickom postavení je ZŠ v Podsadku, ktorá ako jediná má nulté ročníky, aj v budúcom školskom roku plánuje otvoriť jednu triedu „nulťákov.“ „Na zápis nám prišlo 25 detí a plánujeme otvoriť dve triedy prvákov,“ povedala k aktuálnym číslam riaditeľka Slavomíra Gribová. A v Starej Ľubovni je aj jediná cirkevná škola ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa teší z 32 nováčikov, ktorých zapísala do svojej školy pre školský rok 2017/18. „Je to za posledné roky najvyšší počet, plánujeme otvoriť dve triedy prvákov,“ povedala riaditeľka Monika Maníková. Zopakovať tu treba, že do prvého zvonenia v septembri je ešte ďaleko a počty ešte môžu vyskočiť smerom hore. Tí, ktorí sledujú demografické krivky, však trošku kazia víziu do budúcnosti. Prognózy totiž hovoria o tom, že po lepších rokoch sa očakáva po roku 2017 opäť pokles detí v predškolskom veku.


(foto: archív ĽN)


Commentaires


bottom of page