top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Vzácnosti - party a čepce si kedysi starostlivo odkladali

Parta je ozdobná čelenka, ktorá zdobí hlavu mladého dievčaťa. V minulosti bola súčasťou sviatočnej a obradovej úpravy hlavy. Zdobili sa bohato, najmä stuhami, korálikmi alebo inými drobnými dekoračnými predmetmi, ktoré sa na čelenky našívali.


Len málo žien sa zaoberalo ich zhotovovaním, pretože to bola práca vyžadujúca zručnosť aj umelecké schopnosti. Parta sa nosila okrem svadby každú nedeľu do kostola a na každý významný sviatok.

Aby sa party, ako vzácna ozdoba devy a mladuchy, zachovali čo najdlhšie a v poriadku, ukladali sa do okrúhlych drevených lubových krabíc.Ženské poklady uložené v krabiciach

Krabice slúžili na odkladanie drobných cenností alebo odevných doplnkov. Tento spôsob úschovy bol zaužívaný v spišskonemeckých obciach. Tieto krabice nazývali „Spannschachtel“. K nám sa dostali koncom 18. storočia z okolia Norimberka. Aj ženy rybárov v Holandsku odkladali odevné doplnky do podobných krabíc. Používajú ich dodnes. Na škatuliach sú napísané príslovia, porekadlá, no najčastejšie nápis Z lásky. Ľudoví výrobcovia na Spiši ich pred maľovaním aj vybielili. Na takýto podklad namaľovali tulipán alebo iný kvet. Ženy v nich okrem party uskladňovali čepce, stuhy, šperky, perly, spony a ihlice.


Čo (ne)vieme o partách?

Stuhy na party spišských dievok boli zavedené na rozkaz JOZEFA II. v roku 1789. Boli odznakom dievčat, ktoré sa učili v Levoči priasť na vretenách a kolovratoch, krampľovať a tkať vlnu. Učili ich sliezski majstri. Na znak toho, že sa kurzu zúčastnili, nosili na parte stužku zelenú, modrú a červenú. A tak stuhy patria k spišským partám.

Zo starších historických prameňov sa dozvedáme, že tieto krabice vyrábala aj velická dielňa v roku 1890, ktorá vznikla v dobe rozvoja drevárskeho priemyslu v Bavorsku a Tirolsku. Spôsob výroby a ich užívanie mohli zaviesť vandrujúci spišskí tovariši vracajúci sa z vandrovky späť domov na Spiš. Spišské lubové krabice sa vyrábali zo smreka a javora horského.


Party sú vzácne dones

V múzeu v Levoči sa stretávame s informáciou, ktorá nás zavedie do 18. storočia a dozvedáme sa, že také krabice vlastnili ženy v Štôle. Jednou z nich bola aj pani Mária Válková. Tento záznam nám prezrádza aj obecná kronika. Party sa zachovali dodnes vo viacerých domácnostiach tejto podtatranskej obce. Požičiavajú ich dievkam na svadby a slávnosti. Ich výrobe sa už ženy nevenujú tak ako kedysi. Teraz sú party prezdobené kupovanou bižutériou. Za posledné roky party zažívajú i akúsi obrodu v upravenej forme a tiež našli svoje uplatnenie v scénickom folklorizme.


Spracovala Viera Mošoňová, foto: z knihy Ľudový odev - Ján Levocký


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 44 (24. november 2021)

Commentaires


bottom of page