top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Vyfrézovaný úsek na ceste 1. triedy čaká už 5-ty mesiac

Updated: Jul 10, 2020


DSC_0001

Naše cesty – to je nekonečný príbeh, vodiči majú svoj názor, správcovia svoj, peňazí niet… a tak dookola. Všetko sa dá chápať, ale pohár trpezlivosti preteká pri pohľade na cestu  I/77, hlavne na úsek v obci Hniezdne, ktorý stojí vyfrézovaný od apríla.


Cestujúci v smere na Kežmarok už ani nenachádzajú slov na úroveň cesty 1. triedy. „Keď sme v apríli videli cestársku firmu frézovať, tak sme sa potešili, že v krátkej dobe budeme mať nový asfaltový kryt v časti obce, ale…,“ pripomenul, že sa tiež nádejali zbytočne, starosta obce Hniezdne Viktor Selep. Niektorí vodiči dokonca tvrdia, že sa vyfrézoval zlý úsek, správca cesty – Slovenská správa ciest (SSC) oponuje, že bol odfrézovaný povrch vozovky v najkritickejších miestach. Faktom ale je, že celé leto vodiči na ňom podskakovali, až ho skoro vyhladili a namiesto opravy pribúdajú len výstražné značky a upozornenia. A pýtajú sa dokedy. Aj starostov okolitých obcí, ktorí už aj v rámci Mikroregiónu Partnerstvo pre región, ale i Regionálneho združenia miest a obcí spisujú svoje požiadavky, dopytujú sa, urgujú, ale… Výsledok je taký, že je september a vyfrézovaný úsek je nedotknutý cestármi. „Momentálne prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác II. etapy opravy cesty I/77. Termín dokončenia stavebných prác je stanovený do začiatku decembra 2017,“ dostali sme odpoveď od Lucie Karelovej, hovorkyne Slovenskej správy ciest, Bratislava. Ostáva tak dúfať, že verejné obstarávanie sa ukončí čím skôr. Zima sa v našom regióne zvykne prihlásiť skoro. Ako nás informovali zo SSC, II. etapa stavby I/77 Lacková – Stará Ľubovňa, ktorá začína v km 18,340 medzi obcami Nižné Ružbachy a Lacková (železničný nadjazd) a končí v km 24,705 v začiatku intravilánu mesta Stará Ľubovňa, by mala byť v dĺžke 6,365 km. „Spočíva v odfrézovaní poškodeného krytu, položení nového, opravy čiel priepustov, úpravy priekop, opravy bezpečnostných zariadení a obnovy vodorovného dopravného značenia.“  Momentálne SSC realizuje na ceste I/68, od hraničného priechodu Mníšek n/P až po mesto Stará Ľubovňa, dve stavby. A to, Hraničné zosuv – havária, kde je predmetom rekonštrukcia zosunu cesty, pilotové spevnenie svahu, zriadenie múrov a Kremná rekonštrukcia – havária, kde sa opravuje cesta, zárubné múry a odvodňuje sa.  To všetko chce SSC ukončiť v novembri t.r. A či sa nielen starostovia blízkych obcí dočkajú aj ruchu na ceste I/77, uvidíme. Ich názory na momentálny stav v ankete.


Je cesta I/77 naozaj cestou 1. triedy?


Juraj Jedinák, starosta obce Kamienka:

starosta_jedinak

– Poznáme tento úsek, jazdíme po tejto ceste v smere Poprad – Stará Ľubovňa a je to fakt kritické. Od apríla je časť cesty vyfrézovaná a viac ako 5 mesiacov je v takom stave, v akom ju nechali. Trápi nás, keď sa nás občania pýtajú a my im nevieme odpovedať, resp. nie sme schopní zabezpečiť opravu, dať do normálneho stavu úsek cesty Hniezdne – Lacková, ktorý pokračuje do Nižných Ružbách a ďalej.


Marek Gallík, starosta obce Lacková:

starosta_gallik

– Obyvatelia našich obcí denno-denne prechádzajú po tejto ceste a vidia, v akom je stave. Chceme, aby sa ľudia bezpečne dostali do okresného mesta. Cesta I/77, okrem toho, že je v zlom technickom stave, nespĺňa normy vyplývajúce z jej označenia. Úsek medzi obcami Nižné Ružbachy – Lacková – Hniezdne – Stará Ľubovňa patrí k najnehodovejším úsekom v okrese Stará Ľubovňa. Samozrejme, budeme radi, ak dôjde k rekonštrukcii, no myslím si, že je namieste, v čase enormného nárastu vozidiel pohybujúcich sa po tejto komunikácii, okrem jej údržby, vykonať aj jej rozšírenie tak, aby spĺňala parametre cesty 1. triedy.


Ján Dudjak, starosta obce Vyšné Ružbachy:

starosta_dudjak

– Ako kúpeľná obec, turistické centrum nášho regiónu, dávame dôraz na to, aby turisti, ktorých tu chceme dostať, prišli po normálnych cestách, a to by mala byť aj vizitka nášho regiónu. V prvom rade treba do riešenia zapojiť zdravý rozum, ľudské úsilie a keď sa dáme všetci dokopy a začneme argumentovať naozaj rozumne, tak vieme veci pohnúť. Ide nám aj o bezpečnosť turistov. My, domáci, poznáme túto cestu, vieme ako sa na nej zachovať, ale turisti nemajú také skúsenosti a naozaj nie sme radi, keď im hrozia kolízie, prípadne ujma na zdraví.


Viktor Selep, starosta obce Hniezdne: 

starosta_selep

– Už aj trpezlivosť dochádza, ale verím, že slová Slovenskej správy ciest budú pravdivé a v krátkom čase tu nový asfaltový kryt bude. Pre rozvoj cestovného ruchu jednoducho kvalita ciest musí byť. A to nielen cesty 1. triedy, ale aj cesty 2. triedy smerom na Červený Kláštor. Tak dúfam, že to bude opravené, aby sa aj turisti bezpečne dostali k našim turistickým atrakciám a historickým pamiatkam.


Jozef Abrahamovský, starosta obce Nižné Ružbachy:

starosta_abrahamovsky

– Stačí, keď zoberiete kameru, kúsok tej cesty natočíte a ukážete kompetentným – aká je tá cesta široká, ako idú okolo seba napríklad dva kamióny, koľko majú miesta medzi sebou, aká je tam krajnica okolo tej cesty… Často sa stane, že keď idú dve nákladné autá vedľa seba, tak jedno ostane v priekope. Nazývať cestou 1. triedy sa táto cesta dá, napokon tak sa aj nazýva. Aké je ale riešenie? Určite nie v opätovnom premenovaní na cestu 2. triedy, ale možno by bolo dobré, keby sa kompetentní spojili a vymysleli formu, ako túto cestu upraviť tak, aby spĺňala naozaj parametre cesty 1. triedy a vlastne aj medzinárodnej. Lebo žijeme v prihraničnom regióne a nie je to dobrý signál ani smerom k cestovnému ruchu.


Foto: Martin Mrug


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 32 (12. september)


Comments


bottom of page