top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

VIDEO V Starej Ľubovni sa nesčítalo vyše tisíc ľudí!

Updated: Jun 18, 2021

V priebehu šiestich týždňov asistovaného sčítania sa v meste Stará Ľubovňa dosčítalo 1449 obyvateľov, čo prestavuje 10 percent. Tým, ktorí sa nesčítali, hrozia pokuty.


Po prvej etape elektronického sčítania sa mohli dosčítať aj tí, ktorí sa nemohli sčítať sami prostredníctvom elektronického formulára. Ten vyplnilo takmer 83 percent obyvateľov.

Asistovaným sčítaním sa tak malo sčítať ešte približne 2 600 obyvateľov. „Asistenti kontaktného miesta sčítali 651 osôb, z toho sa osobne na kontaktné miesto prišlo sčítať 128 obyvateľov a 523 osôb bolo sčítaných dohľadávaním. Asistenti v zariadení dosčítali 91 občanov. Mobilní asistenti, ktorí navštívili obyvateľa priamo v domácnosti, sčítali 707 osôb, išlo prevažne o obyvateľov z rómskej komunity,“ informovala Katarína Železníková, vedúca oddelenia vnútornej správy a služieb obyvateľstvu MsÚ v Starej Ľubovni.


Desať nedosčítaných percent tvoria vo väčšine prípadov obyvatelia, ktorí majú trvalý pobyt v Starej Ľubovni, no už roky v našom meste nebývajú. Z toho približne štyristo je Rómov, ktorí dlhodobo pracujú v Anglicku alebo Českej republike. Takých, ktorí boli na sčítanie upozornení, no napriek tomu sa nesčítali, bolo iba minimálne množstvo. „Mesto Stará Ľubovňa o asistovanom sčítaní informovalo obyvateľov na svojej webovej stránke, facebookovom profile, prostredníctvom stránky edupage, informovaním v Ľubovnianskych novinách, cez SMS spravodaj a využilo aj mestský rozhlas. Niektorým obyvateľom boli do poštovej schránky poskytnuté informácie vo forme letáku ohľadom asistovaného sčítania,“ dodala K. Železníková (na fotografii).


Ľuďom, ktorí sa do sčítania nezapojili, hrozia finančné postihy. „Za nedodržanie povinnosti sčítať sa, hrozí pokuta od 25 do 250 eur," uvádzal Štatistický úrad.

Ilu. foto: archív ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 23 (16. jún 2021)

Comments


bottom of page