top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO ZO SAMOSPRÁVY Poslanci o sledovanej zámene pozemkov viedli rozsiahlu debatu

V minulých vydaniach sme priniesli informácie o sledovanom zámere výmeny pozemkov v lukratívnej časti pod hradným kopcom v Starej Ľubovni. Hoci z prítomných poslancov hlasovali za výmenu desiati za a štyria proti, zámer neprešiel.Miestna spoločnosť Gurman v zámere žiadala mesto o vyše 2,1 hektára plochy. Na oplátku ponúkla 1,5 hektára svojej časti, ktorá je od hradného kopca ďalej, vrátane doplatku v sume približne 180-tisíc eur. Ponuka napokon neprešla, keďže podľa zákonných špecifík bolo potrebných najmenej dvanásť hlasov za.

HLASOVANIE 
ZA: Benková, Mikulík, Oláhová, Orlovský, Petrilák, Satkeová, Sokol, 
    Stašák, Suchá, Žiak
PROTI: Hrebik, Mišenko, Lampart, Tomus
NEPRÍTOMNÍ: Bizovský, Boďo, Gaborčáková, Jeleň, Šipoš

Pred hlasovaním sa na pôde zastupiteľstva viedla rozsiahlejšia, asi 35 minútová diskusia, prinášame najpodstatnejšie postoje poslancov.Dalibor Mikulík podotkol, že si pamätá, ako na pozemku, o ktorý mal žiadateľ záujem, bola kedysi vyššia tráva ako samotné stromy. „Myšlienku zámeny určite podporím. Som milo prekvapený cenou (180-tisíc eur – pozn. red.), je to môj osobný názor.“


Pavol Mišenko bol proti, keď už sa schvaľoval zámer na výmenu. „Podľa mňa mesto ešte nie je v situácii, aby potrebovalo peniaze súrne a aby sa potrebovalo zbaviť lukratívneho pozemku. Bez ohľadu, komu by sme ho dávali, stratíme možnosť kontrolovať priestor v najzaujímavejšej časti hradného kopca. Doplatok je v súčasnosti porovnateľný s hodnotou ceny prerobeného štvorizbového bytu. Ak pozemky zameníme, pamätajme, že sa k nim už nedostaneme.“


Michal Petrilák si zaspomínal, keď pred polstoročím stáli na dotknutom mieste skleníky. „Celú plochu obhospodaroval štátny majetok a nikto sa nezaujímal, či to pasuje do historického prostredia. Nebojím sa, ak tam vznikne nejaký park. Ak to bude slúžiť pre dobrú vec, prečo nie.“


Klaudia Satkeová: „Možno sa mohlo uvažovať, aby sa so žiadateľmi rokovalo o zámene pozemkov na skládke pod štvrtou kazetou, ktoré boli jablkom sváru.“


Peter Sokol: „Skvalitní to priestor, aj veci okolo cestovného ruchu.“


Rastislav Stašák: Som celkom prekvapený, že takto to bolo ocenené (180-tisíc eur doplatok – pozn. red.). Aj keby som bol pôvodne na vážkach, teraz som osobne za takúto zámenu.“


Nadežda Suchá poznamenala, že pozemok, o ktorý sa zaujíma žiadateľ, je v bezprostrednej blízkosti jeho existujúcej stavby. „Neviem, či vstupovať do priestoru podnikania majiteľov, by bolo možno.“


Ján Tomus pripomenul, že poslanci by mali pamätať aj na minulé rozhodnutia. „Pár mesiacov dozadu sme stopli lanový park a zdôvodňovali to možným prehusťovaním priestoru. Ešte predchádzajúce zastupiteľstvo z tohto kopca Viktóriine záhrady (zámer prírodného bludiska – pozn. red.). Aj keby sme do toho šli, doplatok sa mi zdá nízky, lebo je určený znalcom a nie trhovou cenou. Ak by som zámenu podporil, tak ísť formou súťaže.“


Rudolf Žiak podotkol, že na pozemku, o ktorý sa zaujíma žiadateľ, je v súčasnosti z jeho strany, ako nájomníka, dobre postarané. „Som rád, že sa nájde investor, ktorý do toho chce ísť. Som za budovanie podhradia, len nech to má koncepciu.“

red., foto:ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 26 (6. júl 2022)Comments


bottom of page