top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

VIDEO Za 4,7 milióna eur zmodernizujú školu

Stovky študentov sa môžu tešiť. V Spojenej škole na Jarmočnej ulici v Starej Ľubovni prebehne za 4,7 milióna eur rozsiahla modernizácia. Okrem existujúcich priestorov sa vybuduje prístavba pre stolársku dielňu a vytvorí sa cvičný hotel z internátnych izieb.

Zhotoviteľ stavby si v deň položenia základného kameňa prevzal stavenisko. Pracovať sa začína na multifunkčnom regionálnom vzdelávacom centre, v ktorom bude, napríklad aj digitálna knižnica. „Následne sa ešte v týchto mesiacoch presunieme do stolárskej dielne, ktorá sa kompletne zrenovuje nanovo. Prebehnú búracie práce a urobí sa nová prístavba,“ povedal Ján Bondra (na fotografii), poverený riadením Spojenej škole na Jarmočnej ulici.


PREMENA ZVONKU I ZVNÚTRA

Neskôr sa vybudujú aj tri športoviská a investuje sa do zvýšenia energetickej hospodárnosti školy. Táto časť modernizácie za vyše 3, 6 miliónov eur by mala byť ukončená v roku 2023.

V rámci nákupu moderného materiálno-technického vybavenia za 1,1 milióna eur bude doplnený, napríklad moderný softvér na projektovanie nábytku a interiérov, ako aj ďalšie potrebné IKT a digitálne vybavenie ako servre, 3D potravinové tlačiarne, šokre, vybavenie pre tradičné pánske holičstvo - barbierstvo, mikrovlná sušiareň, či interaktívny dotykový monitor. „Bude sa kupovať aj nový lyofilizátor, žiaci sa budú učiť ako sušiť ovocie mrazom,“ dodal J. Bondra.

Symbolické otvorenie rekoštrukcie aj za prítomnosti zástupcov a poslancov kraja i národnej rady.

Cieľom investície Prešovského samosprávneho kraja je skvalitnenie materiálno-technických a priestorových podmienok pre odborné vzdelávanie žiakov. „Povedali sme si, že po fúzii týchto dvoch škôl chceme žiakom a pedagogickému zboru niečo dať. Zhodou okolností nám veľmi dobre do toho zapasoval projekt Catching- up Regions. Všetko je pripravené, je poklopaný základný kameň a začína prebiehať samotná realizácia jednak rekonštrukcie priestorov za 3,6 milióna eur, ale čo mňa viac teší, že nebudú to v podstate iba múry a stavba, ale bude zakúpené aj technické vybavenie školy za 1,1 milióna eur,“ načrtol Milan Majerský, predseda VÚC Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

DNES SPOLU

O spojení dvoch škôl rozhodlo ešte v septembri v roku 2020 zastupiteľstvo PSK. „Myslím si, že tento krok bol dobrý. Každá zo škôl mala nejaké to svoje know-how... Mohli sme z nich navzájom čerpať, umožnilo nám to lepšie alokovať kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, skvalitniť tak vychovno-vzdelávací proces, a tým spôsobom aj úroveň školy stúpla,“ zhrnul J. Bondra.


Pre zriaďovateľa, PSK je veľkou výzvou do budúcnosti aj rekonštrukcia telocvične pri Gymnáziu T. Vansovej v Starej Ľubovni. Uvažuje sa nad viacerými zdrojmi čerpania finančných prostriedkov. Jedným z nich by mohol byť pravdepodobne Fond na podporu športu. Plánujú sa aj ďalšie investície, zatiaľ však všetko podlieha schváleniu zastupiteľstva PSK.

Foto: autorka, vizualizácia

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 4 (2. február 2022)

Comments


bottom of page