top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Zanedbaná stanica? Oprava vyjde na milión eur!

Updated: May 25, 2021

To, že budova železničnej stanice v Starej Ľubovni nie je dobrou vizitkou hlavne pri vstupe turistov prichádzajúcich vlakmi do mesta, nie je nijaké tajomstvo. Už roky sa hovorí o jej obnove, ktorá by s úpravou okolitého parkoviska vyšla na niečo cez milión eur.

„Určite by bolo načase ju opraviť, zrekonštruovať, lebo je to ostuda. Prídu tu aj turisti, vystúpia a čo vidia? Na jednej strane hrad - pekne a na druhej - starina,“ pripomenul jeden z cestujúcich.

Za všetko hovoria aj hygienické zariadenia, ktoré nie sú hodné súčasnosti. Aj keď vlastník budovy, Železnice SR pripomínajú, že v priebehu ostatných rokov do budovy investovali, objekt si vyžaduje už celkovú rekonštrukciu. „Bežná údržba železničnej stanice sa vykonáva priebežne podľa potreby. Veľkým problémom sú vandali a rôzni asociáli, ktorí aj po úpravách zo strany ŽSR opätovne priestory devastujú.“ Zaradili aj stanicu v Starej Ľubovni

Nádej na väčšiu premenu sa tentoraz opäť rysuje. „Do Plánu obnovy sme zaradili program, ktorý sa bude venovať oprave verejných budov, a to najmä železničných staníc, ktoré sú ozaj vstupnými bránami do mesta alebo na železnicu. Stanica v Starej Ľubovni už je tam zaradená a na investičnej príprave pracujú Železnice SR,“ potvrdil Jaroslav Kmeť, štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorý v rámci pracovného výjazdu prerokoval v Starej Ľubovni Memorandum o spolupráci pri rekonštrukcii budovy a parkoviska železničnej stanice v meste.

Vlaková stanica si podľa primátora Ľuboša Tomka zaslúži väčšiu pozornosť aj z hľadiska cestovného ruchu. „Máme zriadenú turistickú linku Železničná stanica - Hrad Ľubovňa a tiež bude fungovať cezhraničný vláčik z Popradu do Poľska, a taký dôležitý záchytný bod, ako je železničná stanica, naozaj nie je dôstojným miestom, ktorý by reprezentoval okresné mesto aj celý cestovný ruch v regióne,“ poznamenal Ľ. Tomko.


interiér


Záujem o priľahlé parkovisko

Z vyčlenených 200 miliónov eur na 200 vytypovaných objektov v rámci republiky by sa tak mohlo ujsť aj Starej Ľubovni. „Nejde tu však o čiastkovú rekonštrukciu, ale stanicu treba komplexne obnoviť. Objekt je veľkorysý, takže má potenciál aj istého informačného turistického centra,“ pripomenul primátor. Tiež to, že dôležitý pre mesto je i zaujímavý priestor pri stanici, kde chce využiť aj financie na budovanie cyklochodníkov.

Menším problémom je nateraz majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, do ktorého sa chce radnica pustiť. Primátor nevylúčil ani prípadný nájomný vzťah, vie si predstaviť, že by parkovisko pri stanici v budúcnosti slúžilo v rámci napojených regionálnych i cezhraničných cyklotrás.

Kedy sa s vlakovou stanicou aj reálne pohne, sa uvidí, nateraz štátny tajomník ministerstva dopravy nechcel dávať konkrétne prísľuby, ako poznamenal, staroľubovnianska stanica podľa toho, čo videl, rekonštrukciu určite potrebuje. „Plánujem podpísať Memorandum medzi mestom, ministerstvom dopravy a Železnicami SR, aby tá vstupná brána, keď tu prídu turisti po železnici ekologickou dopravou z Poľska či iných kútov Slovenska, bola v podobe honosnej budovy.“ 


parkovisko


Investície ŽSR do budovy stanice v SĽ

2002 - rekonštrukcia osvetlenia vo vestibule, vymaľovanie,

2004 - z dôvodu zatekania prevedené prelepenie

strešnej krytiny,

2012 - vymenené okná plus dvere v služobnej prevádzkovej

časti dopravnej kancelárie prízemia, zrušenie

vykurovania na tuhé palivo, začalo sa realizovať

cez novú kotolňu,

2014 - z dôvodu zatekania realizovaná oprava strešnej

krytiny nad reštauračnou časťou. 


Železničná stanica má 55 rokov

- postavená bola v roku 1966 v rámci výstavby železničnej

spojnice Podolínca s Orlovom cez Starú Ľubovňu do Plavča,

- pôvodne bola stanica plánovaná v priestore dnešnej

hydroelektrárne, čo najbližšie k mestu,

- na základe predbežných geologických prieskumov sa

upravená trasa aj so stanicou vzdialila od mesta pod hrad.


Anketa cestujúcich

- Je mladšia ako ja, ale treba ju zrekonštruovať, určite, je to už ostuda... Prídu tu aj turisti, vystúpia a čo vidia? Na jednej strane hrad - pekne a na druhej - starina.- Kvôli nám, cestujúcim a turistom, by sa mala zrekonštruovať, hlavne, keď sa prerába plaváreň, medziblokové priestory... Bolo by to krajšie, aj to parkovisko. Či čo to tu je vedľa?

- Nie je to dobrá vizitka pre turistov, ktorí k nám prichádzajú.

foto: ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 19 (19. máj 2021)

Comments


bottom of page