top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Za desaťtisíce eur menia v meste staré potrubie

Rozvody tepla v Starej Ľubovni sú dlhodobou boľačkou mesta, mnohé úseky majú už polstoročie za sebou. Aj keď mestská spol. SLOBYTERM sa ich postupne snaží obnovovať a, takpovediac, hasí už havarijné stavy, veľká investícia prichádza až teraz, a to vďaka projektu, ktorý priniesol takmer 200-tisíc €. Vo vyše 20-ročnej histórii spoločnosti ide o najväčšiu investíciu, keď mení rozvody v tak veľkom rozsahu.

O získanie financií sa spoločnosť uchádzala už pred dvomi rokmi, úspešná bola až v druhom kole. Vďaka tomu získala maximálny možný nenávratný finančný príspevok vo výške 195-tisíc €, čo predstavuje 75 % z celkovej hodnoty diela. Spolufinancovať rekonštrukciu a výmenu 2,2 km rozvodov bude vo výške okolo 70-tisíc €.Najviac poškodené rozvody

Prioritu dostali rozvody tepla v okruhu kotolne K-2, ktoré majú vyše 50 rokov a sú najstaršie v Starej Ľubovni. „Sú už po svojej životnosti. V značnej miere poškodené, fyzicky opotrebované, hlavne tepelná izolácia už je takmer nefunkčná a značne poškodená,“ uviedol dôvod výberu Milan Malast, riaditeľ spol. SLOBYTERM. Ako priblížil, pozinkované potrubie je zanesené vodným kameňom, znížená je hospodárnosť distribučnej tepelnej sústavy. Dochádza tu k častým poruchám a je náročné ich efektívne prevádzkovať.


Vymenia sa tak rozvody na ústredné kúrenie a teplú vodu do bytových domov na Letnej ulici (malometrážne byty), bytové domy L, K a O na Komenského a Tatranskej ul. Prácami naviac pripoja aj bytové domy I a J na Komenského a Okružnej ul. Zároveň pripoja nebytové objekty ZŠ a MŠ na Komenského ul.


Obmedzenia obyvateľov

Práce na modernizácii rozvodov, keď sa bude nové potrubie (oceľové i plastové) klásť do pieskového lôžka, sa spustili 17. mája a trvať by mali do 30. septembra. „Práce prebiehajú v náročnom priestore, stavenisko je v zastavanom území s množstvom chodníkov a cestných komunikácii. Zároveň križujeme rôzne inžinierske siete, ktoré sme mali vopred vytýčené, a teda aj výkopové práce musia prebiehať veľmi opatrne a často ručným spôsobom. Stavenisko je ohraničené a oplotené. Prosíme obyvateľov bývajúcich v uvedenej lokalite o pochopenie a trpezlivosť s prebiehajúcimi prácami a so sťaženým prechodom k jednotlivým domom,“ doplnil M. Malast. I to, že po skončení dajú rozkopané chodníky do pôvodného stavu.

Na dodávke tepla a vody by obyvatelia nemali byť obmedzení, do vykurovacej sezóny chcú všetko stihnúť, v prípade vody bude možno 1 - 2-dňová odstávka, ktorú budú avizovať.Neustále investície

Najnovšia obnova rozvodov je veľkým bonusom, ak by sa však mali zrekonštruovať všetky rozvody v meste, potreboval by SLOBYTERM 4 - 5 mil. eur.

Nateraz pomôže aj aktuálna výmena, pred vyše 20-timi rokmi realizovala spoločnosť väčšiu výmenu časti rozvodov v okruhu kotolne K- Centrum, na pešej zóne.

„Postupne meníme hlavne kritické úseky, kde sú časté havárie a kde sú rozvody značne poškodené. Minulý rok sme menili časť kritických rozvodov v okruhu kotolne K-Východ, predtým v okruhoch kotolní K-Centrum a K-4. Spolu sme vymenili približne 4 km potrubia , čo predstavuje 13 % z celkovej dĺžky,“ priblížil riaditeľ spoločnosti, ktorá má cieľ vymeniť všetky teplovodné rozvody v celej Starej Ľubovni.


„Hľadáme zdroje financovania a nenávratné príspevky. Sú rôzne výzvy, ale podmienkou je mať energeticky účinne zdroje tepla. A tie sú podľa európskych smerníc také, že treba viac ako 50 % tepla vyrábať z obnoviteľných zdrojov a v Starej Ľubovni zatiaľ vyrábame teplo výlučne zo zemného plynu,“ dodal riaditeľ a pripomenul aj to, že obyvatelia sa nemusia báť, že zastarané potrubie a následný únik tepla z neho ide na úkor ich peňaženiek. Účtuje sa im iba teplo vstupujúce do bytoviek, kde je merač. Straty idú na vrub dodávateľa. „Práve preto sa snažíme obnovovať sieť rozvodov,“ dodal M. Malast.O projekte 

- Projekt Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v okruhu 
kotolne K-2 vypracovala  domáca spoločnosť DORS a Radoslav Kuzmiak.

- Nenávratný finančný príspevok je z OPERAČNÉHO PROGRAMU Kvalita Životného prostredia. Tento program je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

- Realizátorom rekonštrukcie sú víťazi súťaže: Združenie EKO SVIP    Sabinov (výkopové práce) a SERIO Spišská Nová Ves (montáž potrubia).

- Celkovo sa vymenia rozvody s dĺžkou kanála 562 metrov a rozvinutá dĺžka všetkých vymenených potrubí bude 2,2 km.

O spoločnosti SLOBYTERM 
- Spoločnosť SLOBYTERM dodáva teplo a teplú vodu do 60 bytových domov a do 20 nebytových priestorov. 

- Teplo vyrába v 5-tich centrálnych  kotolniach a tiež v troch domových kotolniach. 

- Distribúciu tepla z kotolní k jednotlivým odberným miestam zabezpečuje pomocou  teplovodných rozvodov. Ich celková rozvinutá dĺžka je 31 km. Dĺžka teplovodných kanálov je 8 km.


foto: Edvin Fazekaš, Milan Malast

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 26 (6.júl 2022)

Comentários


bottom of page