top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Základná škola na Komenského hostila návštevu z piatich krajín

Updated: Jun 4, 2022

Základná škola na Komenského ulici hostila účastníkov týždňového výmenného pobytu, žiakov a pedagógov základných škôl zo Španielska, Talianska, Portugalska, Chorvátska a Turecka. Škola sa usiluje vzdelávať žiakov nielen v školských laviciach, ale ponúka im príležitosť učiť sa a získavať skúseností aj spoza hraníc Slovenska.


„Projekty Erasmu majú u nás dlhoročnú tradíciu, preto nie je žiadnou novinkou, že tu opäť hostíme zahraničných priateľov. Tento projekt sme ale obohatili o mobilitu žiakov, čo znamená, že naši žiaci cestujú do iných štátov a žijú v rodinách obyvateľov týchto štátov obdobne, ako teraz naši zahraniční partneri u nás,“ predstavila projekt Alžbeta Chamillová, riaditeľka ZŠ Komenského.
Škola sa snaží nielen o zvyšovanie odborných kompetencií žiakov, ale chce im byť nápomocná i pri rozvíjaní osobných, sociálnych a kreatívnych zručností. Jedným z ďalších cieľov projektu je vzbudiť sociálne povedomie u detí. Žiaci pracujú v medzinárodných tímoch a spoločne sa zamýšľajú nad tým, do akej miery sú problémy, ako napríklad chudoba, rasizmus či diskriminácia podobné v rozličných európskych krajinách.Hudba únikom od spoločenských problémov

Celým projektom sa prelínala hudba, o čom napovedá aj samotný názov projektu Hudba - únik od spoločenských problémov, a tú žiaci využívali ako osobitný výrazový prostriedok. Hudobnú dráhu si vyskúšali v speváckej súťaži a pri tvorbe hudobných skladieb. Týždeň bol sprevádzaný bohatým programom a množstvom pestrých aktivít. Od tradičného folklórneho privítania hostí s chutnými slovenskými špecialitami a predstavením školy sa pokračovalo spoznávaním histórie nášho kraja, nechýbala ani malebná tatranská príroda, rôzne vystúpenia, workshopy a zážitkami bohaté dni sa niesli aj v znamení športových aktivít či folklóru. Týždeň zavŕšil veľkolepým večerom spojeným s podujatím „Tanečný dom“. Priestory základnej školy tak ožili veľkou radosťou, smiechom i pestrou zábavou.

Viac o celom projekte, programe a emóciách študentov či učiteľov prinesieme v nasledujúcom čísle ĽN.
Jana Blašková, foto: autorka

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 20 (25. máj 2022)

Comments


bottom of page