top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Výstavba centra pre seniorov sa spustí už tohto roku!

Výstavba centra pre seniorov, o ktorom sa hovorí viac ako desaťročie, je takpovediac na spadnutie. Mesto Stará Ľubovňa naň získalo viac ako 1,5 mil. eur z európskych zdrojov. Začiatok výstavby, resp. prestavby z bývalej kotolne za nemocnicou je naplánovaný na 2. polrok tohto roku. Primátor mesta 3. marca podpísal zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.Výstavbu Zariadenie sociálnych služieb pre seniorov z európskych zdrojov by malo mesto spolufinancovať 5-timi percentami.


Obyvateľstvo starne

Potreba zariadenia pre generáciu dôchodcov sa ukazuje už dlhodobo, ani Stará Ľubovňa sa nevyhla starnutiu obyvateľov. Podľa mestských štatistík bolo v meste napr. v roku 2006 tisíc sto dôchodcov, momentálne pri takmer nezmenenom počte obyvateľov ich je o vyše tisíc viac. Centrum pre seniorov malo vzniknúť v Starej Ľubovni už v roku 2012, a to v priestoroch po budove Všeobecnej zdravotnej poisťovni na Budovateľskej ul. Avšak s oveľa vyššou, až 70 lôžkovou kapacitou. Mesto vtedy získalo 1,8 mil. eur z európskych zdrojov so spoluúčasťou milión eur. Napokon sa od výstavby upustilo.


Viac služieb pod jednou strechou

Tentoraz chce mesto budovu bývalej kotolne za nemocnicou prestavať na dvojpodlažný objekt. Podľa plánov v ňom budú ponúkané rôzne služby. Tiež pobytová forma s kapacitou 12 miest, malo by ísť o zariadenie rodinného typu, kde by sa malo platiť okolo 300 eur mesačne. „Bude určený pre fyzické osoby, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku klientov,“ konkretizovala Miriam Varcholová z MsÚ.

Denné centrum by malo poskytovať aj sociálne poradenstvo a zabezpečovať záujmovú činnosť seniorov. Chýbať nebude jedáleň aj pre osobný odber obedov a do obedárov, vrátane zabezpečenia rozvozu stravy k dverám klientov (kuchyňa je dimenzovaná do 300 podávaných hlavných jedál denne).

S dokončením centra sa ráta v ďalšom roku. Okrem sociálnych služieb by sa tu v budúcnosti v spolupráci s Ľubovnianskou nemocnicou mala poskytovať aj zdravotná starostlivosť. V meste dlhodobo absentujú služby tzv. hospicového typu, o mnohých ťažko chorých seniorov sa totiž nielenže nemá, ale ani nevie nik dlhodobejšie postarať. V novom zariadení by si malo nájsť prácu aj niekoľko desiatok pracovníkov.Foto: vizualizácia MsÚ

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 10 (17. marec 2021)

Comments


bottom of page