top of page
 • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Výpovede podalo v Starej Ľubovni percentuálne najviac lekárov na Slovensku

Popri všetkých vážnych témach rezonuje dnes aj kolaps zdravotníctva. Aj keď aktuálne sa rysuje posun v prípade uvoľnenia financií do rezortu, na stole sú stále aktuálne výpovede vyše dvoch tisíc lekárov na Slovensku, ktorí požadujú podpísanie Memoranda, ktoré by garantovalo koncepčné riešenie celého systému. Ani Stará Ľubovňa sa nevyhla nespokojnosti, riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice eviduje 46 výpovedí lekárov, čo je pri celkovom počte 96 doktorov percentuálne najviac na Slovensku. Čo by znamenalo, ak by naozaj všetci zhodili biele plášte?


„Na štyroch nosných oddeleniach podali výpovede všetci lekári. Ide o gynekológiu, chirurgiu, interné a neurológiu. Čiže tam by neostal žiadny lekár a nemá význam, aby boli ďalej otvorené. Tiež časť lekárov by chýbala na ARO oddelení, detskom, nefungoval by urgent, pretože mnohí lekári slúžia aj tam,“ odpovedal riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice Peter Bizovský. Ďalší vývoj by v prípade, ak by lekári nestiahli výpovede, smeroval k postupnému vyprázdňovaniu nemocnice, čo sa týka pacientov a k 1. decembru by sa nemocnica zatvorila a na Úrad práce by smerovalo hromadné prepúšťanie 460 zamestnancov nemocnice.

Vedenie nemocnice ale verí, že tento čierny scenár sa nenaplní a dôjde k dohode politikov i lekárskych odborárov.


Utekajú nám lekári

Verejnosť väčšinou vníma požiadavky lekárov iba smerom k platovým podmienkam, je to však len jeden z 8 bodov Memoranda. Okrem iného chcú, aby štát zabezpečil lekárske fakulty tak, aby mohli produkovať viac kvalitných slovenských lekárov, ktorí by nám neutekali do zahraničia, dostatočný počet všetkých zdravotníckych pracovníkov a ich adekvátne ohodnotenie či pre nemocnice platby zo zdravotných poisťovní tak, aby mali pokryté všetky náklady súvisiace s kvalitnou starostlivosťou. Hlavným je tu zreformovať zdravotníctvo tak, aby sa nepotácalo s chronickými problémami, ktoré vedú postupne k jeho kolapsu. „Je nemysliteľné, aby toľko lekárov študovalo napríklad v Čechách a už vôbec sa tu nevrátili,“ načrtol P. Bizovský.


Aké sú platy lekárov?

Vo verejnosti rezonujú aj názory, že lekári zarábajú dosť a ich požiadavky sú enormné. „Nástupný plat lekára je 1 400 eur v hrubom, lekára špecialistu okolo 2 600 v hrubom. Ak hovoríme, že lekári zarábajú 3 až 4-tisíc €, tak sa musíme pozrieť na to, koľko zarobia za hodinu, lebo každý lekár pri lôžku nerobí 165 hodín mesačne, ale 240 až 250 hodín a pracuje v noci, počas víkendov, sviatkov, zastupuje v dovolenkovom období,“ poznamenal riaditeľ nemocnice. Tiež to, že hodinová mzda neatestovaného lekára je 8 € na hodinu a atestovaného 16 €. „Tak si to porovnajme s inými profesiami, v niektorých odvetviach majú aj ľudia s nižším vzdelaním viac,“ dodal a pripomenul, že treba myslieť aj na ďalší aspekt, a tým je Zákonník práce, ktorý limituje počet nadčasových hodín, čo lekári bežne prekračujú.


P. Bizovský: „Verím na 100 %, že sa to vyrieši.“

Aktuálne sa na Slovensku k výpovediam lekárov pridávajú aj sestry, v Starej Ľubovni zatiaľ neevidujú žiadnu ich výpoveď. Nie je však tajomstvom, že aj z nášho regiónu odchádzajú kvalifikované zdravotníčky robiť opatrovateľky do Rakúska práve pre lepšie platové podmienky. „Problémov je naozaj veľa, ja však verím na 100 percent, že sa to podarí vyriešiť, lebo verím v zdravý rozum na Slovensku,“ uzavrel P. Bizovský.Požiadavky Lekárskeho odborového združenia
- Zabezpečiť pre nemocnice platby zo zdravotných poisťovní tak, aby mali 
 zdravotnícke zariadenia pokryté všetky náklady súvisiace s adekvátne 
 poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. 
- Zvýšiť počet lekárov, sestier a pôrodných asistentiek tak, aby bola 
 zabezpečená kvalitná zdravotná starostlivosť pre pacienta, garantovať 
 tieto počty zákonom a zaviesť trestnú zodpovednosť v prípade ich 
 nedodržania.
- Zvýšiť platy sestier a pôrodných asistentiek tak, aby bola zabezpečená 
 konkurencieschopnosť SR a kvalitná zdravotná starostlivosť pre pacienta.
- Zrušiť ponižujúce a diskriminačné nepeňažné plnenie.
- Zabezpečiť lekárske fakulty tak, aby mohli produkovať viac kvalitných 
 slovenských lekárov.
- Zreformovať vzdelávanie mladých lekárov – atestačné a špecializačné 
 štúdium.
- Nerušiť oddelenia v nemocniciach, až kým nebude pomerne zvýšený 
 personálny stav a priestorové zabezpečenie v nemocniciach na tých 
 oddeleniach, ktoré majú prebrať zdravotnú starostlivosť za zrušené 
 oddelenia či nemocnice. Žiadna reforma nemôže byť vykonaná bez 
 zabezpečenia dostatočného zdravotníckeho personálu. 
- Slovensko nesmie stratiť konkurencieschopnosť pri získavaní lekárov 
 a sestier pre pacientov, preto žiadame, aby bola neatestovanému lekárovi 
 priznaná základná zložka mzdy vo výške 1,7-násobku priemernej mzdy 
 v národnom hospodárstve, atestovanému lekárovi priznaná základná zložka 
 mzdy vo výške 2,8-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve so 
 zohľadnením aktívne vykonávaných špecializácií a certifikovaných 
 činností a so zohľadnením dĺžky praxe, a to zvýšením koeficientu 
 za každý rok praxe o 0,05-násobok priemernej mzdy v národnom 
 hospodárstve (aktuálne teda zhruba o 50 eur za každý rok praxe). Čas 
 materskej a rodičovskej dovolenky na účely mzdového ohodnotenia 
 započítavať do času odbornej praxe.
 

Helena Musalová, foto: archív ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 38 (12. október 2022)


Comments


bottom of page