top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Starú Ľubovňu budú zdobiť tri obrie jablká

Updated: Jul 14, 2022

Okrem nedávno položenej kvetinovej výzdoby budú mesto Stará Ľubovňa čochvíľa zdobiť aj umelecké diela v podobe jabĺk realizované formou mozaiky, ktoré vznikajú na základe spolupráce Občianskeho združenia Centro Arte a mesta Stará Ľubovňa.

„Táto myšlienka vychádzala z erbu mesta, a to vzhľadom k tomu, že v strede erbu je postava sv. Mikuláša, ktorý drží v ruke tri jablká ako symbol štedrosti,“ opísal zrod myšlienky líder OZ Centro Arte kňaz Kamil Dráb.

Nový symbol mesta – jednota a komunita

Keďže výtvarný produkt bude realizovaný technikou mozaiky, môže každý obyvateľ priložiť ruku k dielu a vložiť vybraný kúsok materiálu do celku s cieľom zdôrazniť jednotu a komunitu v našom meste. „Je pre mňa veľmi milou a potešujúcou okolnosťou, že sa nám podarilo dohodnúť aj s mestom a môžeme teda ponúknuť príležitosť aj širokej verejnosti podieľať sa na tomto projekte a symbolicky si prilepiť zopár kamienkov do tohto nádherného diela,“ doplnil o. Kamil. Ako dopovedal, „jablká by mali byť umiestnené na významnejších miestach, ktoré by boli spojené, buď s nejakou budovou, históriou alebo miestom, ktoré vypovedá o živote celého mesta.“Kde budú jablká umiestnené?

Prvé jablko by teda malo putovať na Námestie sv. Mikuláša k fontáne, druhé by malo zdobiť park pri ZUŠ Jána Melkoviča a tretie sa bude vynímať pod hradom Ľubovňa. Na jedno dielo odhaduje otec Kamil približne mesačnú výrobu a organizátori veria, že v snahe vzbudiť v ľuďoch pocit spolupatričnosti dôjde i k vytvoreniu nového, súčasného symbolu mesta, ku ktorému by mali ľudia osobný vzťah.„Pár jednotlivcov sa už zastavilo položiť svoj kamienok, prijali sme už aj kolektív detí zo Špeciálnej základnej školy sv. Anny, jedna trieda študentov z Obchodnej akadémii nás už taktiež navštívila a už sa nám ohlásili i ďalšie triedne kolektívy,“ opísal počiatočnú návštevnosť podujatia otec Kamil.


Žiadne jabĺčko nebude identické, hoci vyšlo z jednotnej formy, bude mať viacero modifikácií od farebnosti po modelovú stránku. „Samozrejme, budeme ale myslieť na to, že sa snažíme vytvoriť model reálneho jablka, čiže treba dávať pozor, akými farebnými tónmi sa má človek uberať, ale budeme sa snažiť aj o pretavenie do niečoho umeleckejšieho, čo sa týka aj iných farieb a nejakej tej štruktúry,“ ozrejmil víziu projektu Ján Opina, účastník projektu.Ruku k dielu môže priložiť každý

Každý pracovný deň v čase medzi 14.00 – 15.00 h môže teda ktokoľvek prísť do ateliéru Centra Arte na Námestí sv. Mikuláša č. 6 a prispieť tak svojím dielikom do celku, v prípade záujmu skupín je možné prísť aj v inom čase, treba sa ale vopred nahlásiť u o. Kamila Drába.


Jana Blašková, foto: ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 25 (29. jún 2022)

Comments


bottom of page