top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

VIDEO Terénna opatrovateľská služba funguje aj počas pandémie

Updated: Mar 30, 2021

Starostlivosť o ľudí v dôchodkovom veku v ich domácom prostredí sa počas pandémie komplikovala len mierne.V priebehu minulého roka bola opatrovateľská služba poskytnutá 34 klientom. Mesto malo k dispozícii sedemnásť stabilných opatrovateliek. „Situácia sa ale začína meniť, pretože máme jednu opatrovateľku na dlhodobej PN a dve odchádzajú. Predpoklad je, že o mesiac budeme mať pätnásť opatrovateliek,“ ozrejmila Mária Raššová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ.


V roku 2020 zariadenia pre seniorov v rámci preventívnych opatrení neprijímali nových klientov, preto bol záujem o opatrovateľskú službu vyšší. „Keď sa zariadenia otvorili, štyria z našich klientov odišli do zariadenia a neskôr štyria zomreli. V súčasnosti tak poskytujeme opatrovateľskú starostlivosť všetkým záujemcom a momentálne neevidujeme žiadnych nevybavených žiadateľov,“ povedala M. Raššová.


ZABEZPEČOVALI NEVYHNUTNÉ NÁKUPY

V prvej vlne pandémie sa niektorí klienti zľakli, že im opatrovateľka môže priniesť ochorenie do domácnosti a rozhodli sa opatrovateľskú službu pozastaviť. „Mali sme niekoľko takých prípadov. Domácnosť sa ocitla v karanténe alebo mali príbuzní pozastavenú prácu a prevzali starostlivosť o svojich blízkych,“ vysvetlila M. Raššová. V tom čase robili opatrovateľky predovšetkým donášku nevyhnutného nákupu – potravín, drogérie a liekov a zároveň roznášali dezinfekcie, rúška, rukavice a pod. Počas leta sa situácia upokojila, opatrovateľky znovu nastúpili k svojim stabilným klientom.


V druhej vlne sa ľudia „zmierili“ so situáciou a opatrovateľky využívali naplno. „Boli síce opatrní a pýtali sa, či sú naše opatrovateľky pretestované a máme prehľad o tom, s kým sa stretávajú,“ doplnila M. Raššová. Na druhej strane aj klienti museli rátať s tým, že v prípade, keď im príde do domácnosti príbuzný zo zahraničia, bude poskytovanie opatrovateľskej služby stopnuté, kým neukončia karanténu.


ilu. foto: J. Danišová


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 10 (17. marec 2021)

Comments


bottom of page