top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Stavebný odpad v kontajneroch zvyšuje poplatok

Kontajnery na komunálny odpad sú v meste Stará Ľubovňa často preplnené stavebným odpadom. Obyvatelia tak porušujú platné nariadenie mesta, podľa ktorého má stavebný odpad končiť na mieste na to určenom. Mnohí možno ani nevedia, že odpad s hmotnosťou do 500 kg ročne môžu vyviezť bezplatne do areálu Ekosu.

Na vyhadzovanie stavebného odpadu do sídliskových kontajnerov upozornili vedenie mesta podnety, s ktorými sa v ostatnom období roztrhlo vrece.


Zadarmo do 500 kíl ročne

Podpísala sa pod to zrejme aj výstavba domov na Šibeničnej hore, ale aj drobné prerábky v bytovkách počas leta. „Veľmi to zvyšuje váhu komunálneho odpadu, a tým spôsobom aj výška poplatku vývozu smetí, ktorá sa rozpočítava na všetkých obyvateľov mesta, rastie,“ upozornil prednosta mesta Aleš Solár.

Drobný stavebný odpad by mal končiť v areáli firmy Ekos. Každá domácnosť tu môže bezplatne vyviezť do 500 kíl odpadu ročne. „Zberný dvor je otvorený počas všetkých pracovných dní od siedmej ráno. Preto, ak majú obyvatelia odpad nahromadený počas víkendu, odporúčame počkať a vyviezť ho v dňoch, ktoré sú na to určené,“ doplnil A. Solár.

Mestská firma vie tento odpad využiť, napríklad na zásypy. „Dokážeme ho recyklovať a ďalej s ním pracovať aj v rámci stavebných úprav v meste,“ dodal prednosta MsÚ.


Veľkoobjemové kontajnery na objednávku

Druhou možnosťou je, že si obyvatelia, ktorí rekonštruujú bytové jadrá alebo rodinné domy, môžu objednať veľkoobjemový kontajner. „Za pristavenie a odobratie mestská firma účtuje 12,99 bez DPH, prenájom kontajnera na deň stojí 1,20 €. Zaplnenie celého kontajnera vyjde na 120 eur. Ide o objem štyri tony, no a potrebné je zaplatiť aj manipulačný poplatok za cestovné náklady. Právnické osoby sú povinné pri väčších stavebných zásahoch si tento veľkoobjemový kontajner objednať,“ spresnil Aleš Solár. Kontajner na stavebný odpad je momentálne len na objednávku a kompetentní zatiaľ neuvažujú s jeho umiestnením niekde voľne v meste alebo na sídlisku, aby doň mohli obyvatelia vyhadzovať stavebný odpad.


Aj pokútne vývozy z obcí

V rámci mesta je situácia lepšia tam, kde sú kontajnery uzamknuté a ľudia sa so stavebným odpadom priamo ku košom nedostanú. V lokalitách, kde stojiská chýbajú, zvyknú šoféri pristaviť auto, otvoriť kufor a vyhodiť to, čo priviezli zo staveniska. Podľa radných tak robia aj obyvatelia okolitých obcí. Výraznejší problém tu nastáva hlavne počas teplejších mesiacov, keď sa rekonštruuje. „Keď si ľudia dávajú ohlásenia drobných stavieb, keď búrajú priečky alebo bytové jadrá, snažíme sa ich upozorniť, že majú postupovať v rámci platného VZN-ka, ktoré hovorí ako nakladať s týmto odpadom,“ dodal Aleš Solár a zároveň zdôraznil, že pokuty za vyhadzovanie stavebného odpadu do komunálneho zatiaľ uložené neboli. Nateraz chcú problém riešiť upozornením a osvetou.

Alena Dudláková

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 34, 20. septembra 2023)


Commentaires


bottom of page