top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Spustili moderné gynekologicko-pôrodnícke centrum

Ľubovnianska nemocnica pokračuje v rekonštrukcii priestorov, po veľkom letnom finále, keď sa uzavrela najväčšia časť rekonštrukčných prác, sú na rade ďalšie premeny. Po onkologickom trakte tentoraz ukončila ambulantné gynekologické centrum v budove polikliniky.

V modernom centre nájdu ženy ambulanciu všeobecnej gynekológie a tiež špecializovanú ambulanciu. Úsek je vynovený a vybavený novým nábytkom, vyšetrovacími lôžkami, nechýbajú tu dva nové ultrazvuky, ktoré spĺňajú kritériá modernej techniky a kardiotopografy na sledovanie bábätiek budúcich mamičiek.Nová možnosť pre ženy

Personálne i materiálne je tak centrum pripravené na starostlivosť o ženy a budúce mamičky. „Premenu sme financovali z vlastných zdrojov. Bude tu objednávkový systém a sme pokrytí personálne. Prijímať sa tu budú pacientky podľa záujmu, ktoré hľadajú novú gynekologickú starostlivosť,“ povedal Peter Bizovský, riaditeľ nemocnice, ktorá zatiaľ nijako neobmedzuje počet nových pacientok.

Ako podotkol Štefan Kožuškanič (na fotografii), primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, nové centrum je samostatné, a tak pacientky nebudú centralizované na lôžkovom oddelení, kde chodili doteraz a celá ambulantná gynekologická starostlivosť v rámci nemocnice bude poskytovaná na jednom mieste vo veľkorysejších priestoroch.

Týmto rekonštrukcie v nemocnici nekončia, pokračuje sa v modernizácii pooperačnej intenzívnej starostlivosti. Okrem lôžkovej časti je zámerom prebudovávať a modernizovať aj ambulantnú sféru.

Foto: archív ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 43 (18. november 2021)


Comments


bottom of page