top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Slová uznania učiteľom k nedávnemu sviatku

Updated: Apr 12, 2023

Z mladej generácie vychovávajú lepších, vzdelanejších a rozhľadenejších mladých ľudí, ktorí sa v živote nestratia. Naši učitelia to nie vždy majú jednoduché. Potrebujú pri svojej práci najmä veľa trpezlivosti. A dobre im padnú aj slová uznania.


Pri príležitosti Dňa učiteľov (28. marca) primátor mesta Stará Ľubovňa na základe návrhov riaditeľov škôl ocenil tých, ktorí vedomosti a zručnosti odovzdávajú našim deťom a mládeži.


Cenu dostalo 32 pedagógov

„Naším cieľom je predovšetkým poďakovať sa učiteľom za ich dlhoročnú a obetavú prácu. Žiaci, študenti z nášho mesta pod vedením učiteľov každoročne získavajú ocenenia v rôznych súťažiach, dokonca aj s medzinárodnou účasťou,“ povedal primátor Ľuboš Tomko, ktorý odovzdal cenu 32 pedagógom.

Medzi nominovanými boli učitelia základných, stredných i materských škôl. Ocenenie putovalo aj do rúk pedagógov zo špeciálnej základnej školy, centra voľného času i základných umeleckých škôl. „Veľmi si to vážim, ďakujem vedeniu školy za nomináciu. Vnímam to ako symbolické poďakovanie aj všetkým mojim kolegyniam, ktoré sa v ZUŠ Jána Melkoviča venujú deťom v literárno-dramatickom odbore,“ nechala sa počuť Eva Kollárová, ktorú po ocenení potešili aj pozitívne reakcie okolia.

„Až pri takejto príležitosti si viac ako inokedy uvedomujem, pod akým drobnohľadom širokej verejnosti je práca učiteľa. V obradnej sieni spolu so mnou dostala ocenenie aj moja bývalá žiačka, dnes skvelá učiteľka slovenského jazyka na Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša Lucia Čandíková Paraličová, ktorú som učila slovenský jazyk. A dnes navštevuje hodiny literárno-dramatickej činnosti v mojej triede aj jej dcéra Sonička,“ so spokojnosťou doplnila E. Kollárová.


Práca koníčkom

V obradnej sieni si cenu prevzala aj Alena Hriňáková z CVČ, ktorá oslavuje svoje životné jubileum a svoj profesijný život zasvätila práci s mládežou. Dlhodobo dosahuje výborné výsledky v oblasti mimoškolského vzdelávania a mnohí Staroľubovňania ju poznajú aj vďaka akcii Medzinárodný rodinný splav po rieke Poprad. „Pracujem s deťmi a mládežou už 42 rokov a každé slovko uznania, poďakovania a ocenenia za vykonanú prácu poteší a zároveň motivuje do ďalšej činnosti. Deti prejavujú záujem o mimoškolskú činnosť a najviac ma teší, keď vidím, ako napredujú, ako sa zdokonaľujú a prekonávajú samé seba,“ neskrývala radosť A. Hriňáková, ktorá svoju prácu berie ako koníček.


Aj hudobný darček

Primátor mesta poďakoval aj riaditeľom škôl a všetkých pedagógov pozval do kultúrneho domu, kde samospráva pripravila pre pedagógov tradičný hudobný darček, tentoraz v podaní manželov Veroniky a Martina Husovských.

Alena Gribová, foto: ĽTV, M.P.

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 13, 5. apríla 2023)

VIDEOコメント


bottom of page