top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Severospišskému obvodu hovoria NIE! K súdu v St. Ľubovni chcú Kežmarok

Z okresného súdu v Starej Ľubovni zaznela hromadná pripomienka k novej súdnej mape. Verejnosť ju mohla podporiť do uplynulého pondelka. Jej detaily hovoria o zachovaní sídla súdu u nás a zároveň o priradení okresu Kežmarok k obvodu Starej Ľubovne.

Ako sme v minulom vydaní uviedli, ministerstvo spravodlivosti v rámci reformy súdnictva plánuje zriadiť Severospišský obvod. Ten začleňuje okresy Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa pod sídlo v Poprade. V rámci obvodu sa zároveň počíta s detašovaným pracoviskom v Starej Ľubovni. V celej veci v súčasnosti prebieha legislatívny proces.


PRIPOMIENKA: K POPRADU NIE!

Hromadnú, niekoľkostranovú pripomienku vypracovali zo súdu v Starej Ľubovni, pričom ju podporilo aj samotné vedenie. „Uvedomujeme si politickú vôľu aktívne a reformne pristúpiť k jestvujúcej súdnej mape a špecializácii sudcov. Navrhujeme preto pri akceptácii kritérií, ktoré zohľadňoval pri vypracovaní návrhu súdnej mapy aj predkladateľ zákona, vytvorenie dvoch okresných súdov v rámci Severospišského súdneho obvodu, a to: 1. Okresného súdu Poprad, ktorého súdny obvod zostane zachovaný a bude ho tvoriť okres Poprad, 2. Okresného súdu Stará Ľubovňa, ktorého súdny obvod bude tvoriť okres Stará Ľubovňa a okres Kežmarok,“ uvádza autor pripomienky Michal Dlugolinský, predseda výboru Základnej organizácie Odborového zväzu justície pri Okresnom súde Stará Ľubovňa a zároveň vyšší súdny úradník. K iniciatíve sa pridali viacerí, zo zástupcov samospráv napríklad aj primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko.


POUKAZUJÚ NA FYZICKÚ (NE)DOSTUPNOSŤ

V dôvodoch hromadnej pripomienky sa uvádza, že sú v súlade s cieľmi aktuálnej reformy. Autor v nej poznamenáva, že neexistencia súdu v Starej Ľubovni medzi rokmi 1960-68 sa neosvedčila. Časť nášho okresu v tom čase spadala pod Poprad, časť pod Prešov.

Predkladateľom pripomienky sa nepozdáva nový zámer ani z pohľadu fyzickej dostupnosti. Ako príklad uvádzajú cestu autobusom zo vzdialenejšej Veľkej Lesnej. Kým do Starej Ľubovne trvá 47 minút, do Popradu takmer tri hodiny. „Rovnaké zhoršenie dopravnej obslužnosti obyvateľov v prípade sídla novonavrhovaného obvodu Okresného súdu Poprad je pre obce hraničiace s okresom Sabinov, ako sú Kyjov, Šarišské Jastrabie, Pusté Pole, Vislanka, Ďurková, kde priame spojenie s mestom Poprad neexistuje.“

Navrhnutý model v rámci pripomienky hovorí o ideálnom riešení so sídlom súdu v Starej Ľubovni a detašovaným pracoviskom v Kežmarku. „Takto by sa zlepšila dostupnosť súdu hlavne z pohľadu obyvateľov Zamaguria,“ uvádza autor.AKO SO SUDCAMI?

V texte pripomienky sa tiež hovorí, že z návrhu zákona novej súdnej mapy nie je zrejmé, akým spôsobom sa budú sudcovia a administratívni zamestnanci špecializovať. Autorom chýbajú údaje o tom, aký má byť v Severospišskom obvode predpokladaný počet sudcov pre civilnú, rodinnú a trestnú agendu. „Keď vychádzame z predpokladu, že v súčasnosti v obvodoch okresných súdov Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa pôsobí 31 aktívnych sudcov, z toho 16 na Okresnom súde Poprad, 8 na Okresnom súde Kežmarok a 7 na Okresnom súde Stará Ľubovňa, nie je zrejmé, aký počet sudcov na konkrétnu agendu by mal byť pridelený, aký je predpokladaný nápad vecí na jedného sudcu v danej agende. Čo sa týka špecializácie sudcov a jej reálneho zabezpečenia poukazujeme na skutočnosť, že táto sa v predkladaných dokumentoch nijako nespomína.“


Spracoval: Peter Rindoš


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 8 (3. marec 2021)

Comments


bottom of page