top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Samospráva očakáva do konca septembra návrhy na mestské ceny

Počas vyše 20-ročnej tradície udeľovania prestížnych mestských cien si už Cenu primátora a Cenu mesta prevzali desiatky osobností, kolektívov a organizácií. Minulý rok túto veľkú spoločenskú udalosť ovplyvnila pandémia, tento rok chce samospráva pokračovať v tradícii. Ak sa nič mimoriadne neudeje, na sviatok sv. Mikuláša, patróna mesta, by si mali ceny prevziať ďalší laureáti, ktorí sa výraznou mierou podieľali a podieľajú na jeho všestrannom rozvoji a zviditeľňovaní doma i v zahraničí. Radnica očakáva návrhy aj od občanov mesta.


Koho možno navrhnúť?

Návrhy za vynikajúce tvorivé úkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej činnosti, činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, tiež pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov treba doručiť do kancelárie primátora mesta a prednostu MsÚ do 30. septembra.

„V roku 2020 sa mestské ocenenia z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie neudeľovali, preto sa návrhy doručené v minulom roku budú posudzovať spoločne s novými návrhmi a nie je potrebné ich opätovne podávať,“ poznamenáva radnica.

Mesto Stará Ľubovňa udeľuje mestské ceny na základe VZN č. 29. O laureátoch Ceny mesta rozhodnú poslanci MsZ na svojom októbrovom zasadnutí. O laureátoch Ceny primátora mesta rozhoduje prvý muž mesta. Ceny sa môžu udeliť aj in memoriam.

Tlačivá na predkladanie návrhov nájdete na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa v časti „aktuality“.ZAUJÍMAVOSTI


Cena mesta

- udeľuje sa od roku 1999

- prevzala si ju vyše 70-tka osôb, kolektívov a organizácií

- najviac laureátov bolo v r. 1999 (19), najmenej v roku 2002 (1)

- v rokoch 2007, 2014 a 2020 sa cena neudeľovala

- aktuálne sa môže udeliť najviac trom laureátom, o ktorých

musia 3/5 väčšinou rozhodnúť poslanci


Cena primátora

- udeľuje sa od roku 2002

- prevzala si ju vyše 90 osôb, kolektívov a organizácií

- najviac laureátov bolo v rokoch 2002 a 2010 (13),

najmenej v roku 2005 a 2011 (4)

- v rokoch 2007, 2014 a 2020 sa neudeľovala

- aktuálne sa môže udeliť najviac 5-tim laureátom, o ktorých

rozhodne primátor mesta


Foto: archív ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 34 (16. september 2021)Comments


bottom of page